Skip to main content

190 år sedan första banken öppnade

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 09:16 CEST

I morgon är det 190 år sedan den första banken för allmänheten öppnades i Sverige. Den första bankinsättningen stod treåringen Carolina Bernhardina Hammardahl för, då hon med hjälp av sin far satte in 12 skilling banco på konto nummer 1 i Göteborgs Sparbank.

– Sparbankernas grundidé om att stå för en sund vardagsekonomi och bidra till lokalsamhällets utveckling är lika aktuell i dag som för 190 år sedan. Långsiktigheten och den lokala förankringen har bidragit till att sparbankerna klarat sig bra genom kriser och konjunkturcykler, från Kreugerkraschen till den senaste finanskrisen, säger Lennart Ohlstenius, ordförande för Sparbankernas riksförbund.

I dag finns det drygt 60 självständiga sparbanker som tillsammans har över 260 bankkontor och mer än två miljoner privat- och företagskunder. Grundidén bakom sparbankerna är densamma i dag som för 190 år sedan: bankens vinst går inte till några aktieägare, utan används för att bidra till samhällets utveckling. Genom den lokala förankringen och lokala kreditgivningen fyller sparbankerna en viktig marknads- och samhällsfunktion för stora delar av landet, trots att det inte finns en sparbank i Stockholm eller Göteborg.

Men i övrigt verkar dagens sparbanker i en helt annan verklighet än de första sparbankerna. År 1820 kostade ett par byxor en och en halv månadslön för en stalldräng. I dag kan ett restaurangbiträde köpa ett par byxor för bara två procent av sin månadslön. Det visar en sammanställning som Sparbankernas riksförbund har tagit fram, baserad på uppgifter från Kungl. Myntkabinettet i samband med 190-årsjubileet.

Pengar och sparbanker förr och nu

  • 1820 tjänade en stalldräng 7 riksdaler i månaden, motsvarande 550 kronor i dagens penningvärde. Växjös biskop Esaias Tegnér tjänade 50 riksdaler i månaden, motsvarande 3 974 kronor.
  • 1820 kostade en teaterbiljett längst bak i salongen på Dramaten 1 riksdaler, eller 79 kronor i dagens penningvärde. Det motsvarade 14 procent av en stalldrängs månadslön.
  • 1820 kostade en ko 45 riksdaler. För att en stalldräng skulle få råd till en ko krävdes alltså närmare sju månadslöner, medan dagens genomsnittspris på 12 000 kronor motsvarar drygt en halv månadslön för ett restaurangbiträde.
  • I början av 1800-talet var sparbankerna de enda bankerna för privatpersoner. Stockholms Enskilda Bank startade först 1856.  I de första stadgarna riktade sparbankerna sig till ”de mindre bemedlade” i samhället. Syftet var att ge människor möjligheten att spara och lära dem att göra det. Budskapet var att alla kunde spara för sina framtida behov. Dåtidens hjälp till självhjälp.
  • Initiativtagare till den första sparbanken i Sverige var en inflyttad tysk köpman, Eduard Ludendorff. Den första bankdagen, den 28 oktober 1820, gjordes hela 219 insättningar på sammanlagt 646 riksdaler, motsvarande 50 000 kronor i dagens penningvärde.
  • Som mest har det funnits 498 sparbanker, år 1928. Många av dessa sparbanker var emellertid mycket små, och under 1960-talet bildades större och mer livskraftiga banker genom fusioner. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankaktören på den svenska marknaden.
  • Den gröna sparbankseken användes för första gången i en skrift om ekonomi och sparande som gavs ut 1928. Eken registrerades som sparbankernas varumärke 1932. 

Läs pressinformationen i sin helhet inklusive tabeller

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 62 sparbanker och 10 sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans en affärsvolym på cirka 600 miljarder, en balansomslutning på 344 miljarder och ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljarder på helårsbasis. Över 3 600 medarbetare på mer än 260 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på www.sparbankerna.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera