Ymrmxezjurbrnsuqaanf

”Oanade möjligheter” – initiativ som ska inspirera fler in i den digitala världen

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 10:00 CET

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har blivit en naturlig del i vår vardag. Ett område som en del anser vara svårt och krångligt är digitala banktjänster. I dag står nästan 1 miljon människor i Sverige utanför centrala digitala tjänster. Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund har därför tagit initiativ till en informationssatsning för att motivera fler att ta steget.

Sxzchxzhjgcyjn7oqqjp

Sparbanker i topp när det gäller nöjdast bankkunder

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 17:18 CEST

Bland privat- och företagskunder hamnar sparbankerna som grupp på bronsplats när det gäller Sveriges nöjdaste bankkunder, enligt SKI undersökning Bank 2017. Men om sparbankerna jämförs var o en för sig hamnar 16 sparbanker i topp med nöjdare privatkunder än både nischbankerna som får 72,5 och LF Bank på 72,1. Vadstena Sparbank hamnar i topp med 82 på privatsidan och hela 84,1 på företagssidan.

Media no image

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter FI Dnr 17-9236

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 16:47 CEST

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

Läs bifogat remissyttrande.

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Förbundet är inte avvisande till idén om skuldkvot, som ett sätt att stävja hushållens skuldsättning och motverka risker för samhället, även om problemen har sin huvudsakliga grund i det extremt låga ränteläget. Förbundet anser emellertid att förslaget till regler om skärpt amorteringskrav bör omarbetas eftersom ett genomförande av detsamma skulle orsaka stora problem för låntagare och långivare.

Läs vidare »
Vwjam2e9exuzw12n4vlp

Vem tar risken vid snabba lån? Per Bolund svarar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 13:52 CEST

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister diskuterar för- och nackdelar med snabba lån tillsammans med Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund. Vilka risker och konsekvenser finns med snabba lån.? Har staten något ansvar att hjälpa när låntagaren inte kan klara sina återbetalningar? Eller är ansvaret helt kreditgivarens? Svaren får ni i morgon kl 9.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan.

Media no image

Brev till ​finansmarknadsminister Per Bolund

Nyheter   •   Jun 28, 2017 16:17 CEST

Till: Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

Sparbankernas Riksförbund organiserar 59 fristående sparbanker med 218 kontor utanför storstäderna. Sparbankerna, som har stor betydelse för kreditförsörjning och bankservice i sina områden, har god lönsamhet och mycket hög soliditet. Soliditeten uppgår i genomsnitt till 16,3 procent vilket är ungefär tre gånger så mycket som i storbankerna. Sparbankerna präglas också av ett lågt risktagande. De utgör inget eller ett ytterst begränsat hot mot den finansiella stabiliteteten.

Sveriges sparbanker omfattas ändå fullt ut av den omfattande och mycket komplexa lagstiftning som växt fram som en följd av den finansiella krisen 2008-2009. Principen om proportionalitet också i lagstiftningen på det finansiella området som bland annat har stöd i Europaparlamentet har inte tillämpats på det sätt som måste ha varit avsikten.

De krav som följer av lagstiftningen är mycket resurskrävande och försvårar för sparbankerna att driva verksamheten och ge den service man strävar efter. På sikt skulle överlevnaden kunna hotas. Vi har svårt att tro att staten ser en fortsatt koncentration till de stora bankerna som en önskvärd utveckling. Det skulle leda till sämre service utanför storstäderna och i än högre grad bristande konkurrens.

Mot den bakgrunden föreslår vi att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår också att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut om hur hushållens och företagens behov av krediter och övriga banktjänster i hela landet ska kunna tillgodoses och konkurrensen skärpas.

Stockholm 2017-06-21

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Vi föreslår att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut.

Läs vidare »
Rqlw0eektiohz4fe886q

Kör Sverige i diket - när kommer kraschen?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Urban Bäckström, tidigare riksbankchef siar om Sveriges ekonomi i stort och smått under ledning av journalisten Jan Wifstrand i Sparbankernas Heta Stolen-samtal i Almedalen. Är Sverige på väg in i en ny ekonomisk kris med negativ ränta och hög skuldsättning i hushållen? Är det en bubbla som leder till en kris i ekonomin? Samtalet sker 3/7 kl 15.00–15.30 i Sparbankernas tält, Hamnplan 206

Vwjam2e9exuzw12n4vlp

Fyra ministrar deltar i Sparbankernas Almedalsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 14:15 CEST

Sven-Erik Bucht, Anna Ekström, Per Bolund o Ardalan Shekarabi deltar i 5 av 25 seminarier som Sparbankerna arrangerar i Almedalen. –I år tar sparbankerna ett stort grepp om de frågor som vi tycker är viktiga, säger Ewa Andersen vd Sparbankernas Riksförbund. Vi har ett gediget program med många kunniga paneldeltagare – inte minst flera ministrar, det visar att våra frågor är av stor betydelse.

Media no image

Sparbankerna största ägare i Swedbank

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall igår, 22 maj.

Till styrelse i Sparbanksgruppen valdes:

Styrelseordförande: Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Vice styrelseordförande: Gusten Granström, Senior Advisor Sparbanken Nord
Birgitta Johansson Hedberg, Ordförande Sörmlands Sparbank
Leif Johansson, VD Sparbanken Skaraborg AB
Lennart Johansson, Ordförande Sparbanken Lidköping AB
Per Richardsson, VD Varbergs Sparbank AB
Gunnar Tidemand, Ordförande Westra Wermlands Sparbank
Lennart Hanson, vice Ordförande Sparbanken Alingsås AB

Lennart Haglund tackade för förtroendet som ordförande för Sparbanksgruppen och uttalade

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.

Mer information

Lennart Haglund, Ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29

Sparbanksgruppen - en aktiv och långsiktig ägare

Sparbanksgruppen bildades år 2009 för att hantera medlemmarnas ägaransvar och företräda deras ägarintresse i Swedbank. Sparbankerna är sedan 2016 den största ägaren i Swedbank AB med ett samlat innehav av drygt 9 procent. Sparbankerna har en lång gemensam historia med Swedbank som går tillbaka till 1942 då dåvarande Sparbankernas Bank AB bildades och som senare blev Swedbank AB.

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall 22 maj.

Läs vidare »
Prj84mju7ergolv9marh

Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:23 CEST

Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma hölls idag i Hudiksvall med Hälsinglands Sparbank som värd. Bo Lundgren blev vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund på förbundsstämman i Linköping 2016 och valdes idag 22 maj om som ordförande.

Media no image

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:39 CEST

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs hela remissyttrandet här: http://www.sparbankerna.se/remissyttrande-ytterligare-verktyg-makrotillsyn

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vd
 • ewa.andeztrghsulrsengyda@soppsufpafjrbankernmha.se
 • 08-684 206 37
 • 0705-63 16 86

 • Presskontakt
 • Kommunikatör och Pressansvarig
 • kerstin.olby@sparbankerna.se
 • 08-684 206 22
 • 0705-499 044

Om Sparbankernas Riksförbund

Ett branschförbund för landets sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker, sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och sparbanksstiftelser. De 59 medlemsbankerna har tillsammans över 3 400 medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på cirka 220 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Om Sparbankerna
Sveriges 60 sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och sparbankerna.

Adress

 • Sparbankernas Riksförbund
 • Vasagatan 11, 10 tr
 • 111 20 STOCKHOLM
 • Vår hemsida