Media no image

Sparbankerna största ägare i Swedbank

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:41 CEST

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall igår, 22 maj.

Till styrelse i Sparbanksgruppen valdes:

Styrelseordförande: Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Vice styrelseordförande: Gusten Granström, Senior Advisor Sparbanken Nord
Birgitta Johansson Hedberg, Ordförande Sörmlands Sparbank
Leif Johansson, VD Sparbanken Skaraborg AB
Lennart Johansson, Ordförande Sparbanken Lidköping AB
Per Richardsson, VD Varbergs Sparbank AB
Gunnar Tidemand, Ordförande Westra Wermlands Sparbank
Lennart Hanson, vice Ordförande Sparbanken Alingsås AB

Lennart Haglund tackade för förtroendet som ordförande för Sparbanksgruppen och uttalade

– Efter allt som hänt har det varit viktigt för sparbankerna att säkerställa ett starkt och långsiktigt ägande i Swedbank. Vi måste se till att de frågor vi driver som ägare är bra för både sparbankerna och för övriga aktieägare. Via föreningen vill vi säkerställa att Swedbank även fortsatt utvecklas som en stark och stabil bank. En god aktieutveckling för Swedbank gynnar oss alla, säger Lennart Haglund.

Mer information

Lennart Haglund, Ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29

Sparbanksgruppen - en aktiv och långsiktig ägare

Sparbanksgruppen bildades år 2009 för att hantera medlemmarnas ägaransvar och företräda deras ägarintresse i Swedbank. Sparbankerna är sedan 2016 den största ägaren i Swedbank AB med ett samlat innehav av drygt 9 procent. Sparbankerna har en lång gemensam historia med Swedbank som går tillbaka till 1942 då dåvarande Sparbankernas Bank AB bildades och som senare blev Swedbank AB.

Sparbankerna fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till drygt 107 miljoner aktier och 9,5 % av aktierna till ett värde av 23 miljarder kronor. Sparbanksgruppen är därmed största ägare i Swedbank. Det presenterades vid Sparbanksgruppens årsstämma i Hudiksvall 22 maj.

Läs vidare »
Prj84mju7ergolv9marh

Bo Lundgren omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 16:23 CEST

Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma hölls idag i Hudiksvall med Hälsinglands Sparbank som värd. Bo Lundgren blev vald till ordförande för Sparbankernas Riksförbund på förbundsstämman i Linköping 2016 och valdes idag 22 maj om som ordförande.

Media no image

Sparbankerna har lämnat remissyttrande: Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 16:39 CEST

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs hela remissyttrandet här: http://www.sparbankerna.se/remissyttrande-ytterligare-verktyg-makrotillsyn

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Sparbankernas riksförbund avstyrker delar av förslaget. Förbundet ifrågasätter behovet av reglering vad gäller åtgärder mot så kallad ”finansiell obalans”. Enligt Förbundets mening torde det redan finnas tillräckliga verktyg inom EU-rätten att tillgå för att uppnå de resultat man nu önskar uppnå genom förslaget.

Läs vidare »
Iucfm2vgbgpjzda94pgx

Sparbankerna motsätter sig ökad resolutionsavgift

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 14:01 CEST

Den här veckan har Sparbankernas Riksförbund lämnat in tre remissyttranden: 1. Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven (Fi2017/00971/B) 2. Förslag till nya värdepappersföreskrifter med anledning av införandet av Mifid 2 och Mifir (Fi Dnr 15-1725) 3. Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton (FI Dnr 15-15930)

Mwbkymu3uldezpmauiyt

Kvinnligt företagande i fokus i Riksdagen på Womengage

Blogginlägg   •   Dec 01, 2016 09:51 CET

​Igår hade jag möjlighet att delta i konferensen Womengage om kvinnligt företagande i tvåkammarsalen på Riksdagen. Med på konferensen var bland andra finansminister Magdalena Andersson, tidigare näringsminister Maud Olofsson och flera entreprenörer. Jag ombads tala om företagande utanför storstäderna.

Media no image

​Fler arbetslösa och sämre service för bankkunderna med den föreslagna bankskatten

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2016 12:04 CET

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

– Utredningens förslag går på tvärs mot finansmarknadsministerns uttalanden om fortsatt god service för bankernas kunder. Förslaget bör därför skrotas, säger Bo Lundgren, ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

Den föreslagna skatten är feltänkt från början. Regeringens syfte med skatten är enligt utredningens direktiv att kompensera staten för att moms, liksom i vår omvärld, inte tas ut på finansiella tjänster. Moms är emellertid inte en skatt på företag eller på de anställda i företagen utan en skatt på konsumtion av tjänster och varor.

Om en extra löneskatt på anställda i bankerna införs får den helt andra verkningar än om moms införs på finansiella tjänster. När kostnaderna för anställda i bankerna ökar kraftigt blir det färre anställda och därmed sämre service för kunderna.

För ytterligare information:

Ewa Andersen, VD Sparbankernas Riksförbund 070-563 1686

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund 070-615 4651

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Den extra löneskatt på bankanställda som regeringens utredning i dag föreslår kommer att leda till högre arbetslöshet, sämre service och ökade kostnader för kunderna. Sveriges sparbanker som har en högre servicenivå än övriga banker och stor närvaro i glesbygden skulle komma att drabbas särskilt hårt om skatten införs.

Läs vidare »
Sxzchxzhjgcyjn7oqqjp

​Sparbankerna har Sveriges nöjdaste företagskunder

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 06:01 CEST

Sparbankerna får högst betyg i Svenskt Kvalitetsindex årliga kundundersökning. Det är Sveriges 60 sparbanker som gemensamt hamnar i topp med nöjdast företagskunder. På privatsidan hamnar sparbankerna näst högst på listan över nöjdaste kunder efter Länsförsäkringar Bank. Det är för sin lokala närvaro och att de ger tillbaka till den bygd där de verkar som uppskattas bland sparbankernas kunder.

Eibmzyktxvabrorftd4r

Konferens med viktiga frågor för sparbankerna

Blogginlägg   •   Sep 27, 2016 11:08 CEST

Sparbankerna samlas till Ordförande- och vd-konferens. Viktiga frågor kommer belysas under två dagar. En fråga som kommer belysas ur flera synvinklar är bankskatten, vilken vi anser att beslutsfattarna utgår från ett felaktigt beräkningsunderlag. Den slår oproportionerligt mot olika delar av marknaden. Vi kan inte se att en skatt av den här arten gynnar någon annan än staten och missgynnar kunden.

Iucfm2vgbgpjzda94pgx

Bankskatten slår hårt mot banker med hög service

Blogginlägg   •   Aug 29, 2016 11:16 CEST

​Bankskatten riskerar att slå hårdare på personalintensiva finansiella institut. Om regeringen bedömer att en ny skatt på finansiella institut är bra för Sverige så måste den införas på ett sätt som är konkurrensneutralt.

Whzfstmqz7zh8j0rsmqp

Stort intresse för sparbankernas aktiviteter i Almedalen

Blogginlägg   •   Jul 13, 2016 11:21 CEST

​Sparbankernas Almedalsvecka innehöll många intressanta seminarier och Heta stolen-samtal med bra diskussioner och intresserad publik om 1500 personer. Utöver seminariebesökarna hade vi över 2000 besökare i vårt tält på hamnplan.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Vd
 • ewdbkla.anoldephtyrsbeen@spawvrbankerna.ukse
 • 08-684 206 37

 • Presskontakt
 • Kommunikatör och Pressansvarig
 • kerstin.olby@sparbankerna.se
 • 08-684 206 22
 • 0705-499 044

Om Sparbankernas Riksförbund

Ett branschförbund för landets sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker, sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och sparbanksstiftelser. De 59 medlemsbankerna har tillsammans över 3 200 medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på cirka 230 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Om Sparbankerna
Sveriges 60 Sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En Sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta Sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i Sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna.

Adress

 • Sparbankernas Riksförbund
 • Vasagatan 11, 10 tr
 • 111 20 STOCKHOLM
 • Vår hemsida