Senaste nyheterna

Sociala medier

Marknadsdag för Sparbanker fylld med inspiration och klokhet från bla Ashkan Fardost och @emanuelkarlsten

Marknadsdag för Sparbanker fylld med inspiration och klokhet från bla Ashkan Fardost och @emanuelkarlsten

Finansminister Magdalena Andersson och Swedbanks nya ordförande Göran Persson på vår Ordförande- och vd-konferens idag.

Finansminister Magdalena Andersson och Swedbanks nya ordförande Göran Persson på vår Ordförande- och vd-konferens idag.

Sparbanksprogrammet på plats i Bryssel. Studiebesök i parlamentet, ESBG och träff med @federley

Sparbanksprogrammet på plats i Bryssel. Studiebesök i parlamentet, ESBG och träff med @federley

Årets erfarna nytänkare - Malin Lindahl @roslagenssparbank Grattis! #ungekonomi

Årets erfarna nytänkare - Malin Lindahl @roslagenssparbank Grattis! #ungekonomi

Nätverksträff för alla Ung Ekonomi-ambassadörer på sparbanker och @swedbanksverige. Superviktigt att vi utbildar i privatekonomi då kunskapen bland unga är låg. Tack till alla som är ute i skolorna och föreläser!

Nätverksträff för alla Ung Ekonomi-ambassadörer på sparbanker och @swedbanksverige. Superviktigt att vi utbildar i privatekonomi då kunskapen bland unga är låg. Tack till alla som är ute i skolorna och föreläser!

Nya numret av Lyckoslanten är ute nu! Går du i mellanstadiet skickar vi tidningen till din skola. Ni andra kan fråga efter den på närmaste sparbank.

Nya numret av Lyckoslanten är ute nu! Går du i mellanstadiet skickar vi tidningen till din skola. Ni andra kan fråga efter den på närmaste sparbank.

Är AI ett hot eller en möjlighet?
Vad händer inom AI (Artificiell Intelligens) och bankvärlden? Vad kan vi som kunder vänta oss framöver? Finns det några risker och vilka är fördelarna med senaste tekniken?
MEDVERKANDE: Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science Tieto
MODERATOR: Gunnar Eikeland #almedalen #ai

Är AI ett hot eller en möjlighet? Vad händer inom AI (Artificiell Intelligens) och bankvärlden? Vad kan vi som kunder vänta oss framöver? Finns det några risker och vilka är fördelarna med senaste tekniken? MEDVERKANDE: Christian Guttmann, Global Head of Artificial Intelligence and Data Science Tieto MODERATOR: Gunnar Eikeland #almedalen #ai

Hur påverkar EU-valet oss framöver?
Hur kommer valresultatet påverka Sverige? Hur arbetar de invalda parlamentarikerna? Vilka frågor kommer vara i fokus och hur viktigt är det att ha en lokal förankring när man sitter i EU-parlamentet?
MEDVERKANDE: Emanuel Örtengren, projektledare samhällsekonomi Timbro
MODERATOR: Håcan Nilsson #almedalen #eu

Hur påverkar EU-valet oss framöver? Hur kommer valresultatet påverka Sverige? Hur arbetar de invalda parlamentarikerna? Vilka frågor kommer vara i fokus och hur viktigt är det att ha en lokal förankring när man sitter i EU-parlamentet? MEDVERKANDE: Emanuel Örtengren, projektledare samhällsekonomi Timbro MODERATOR: Håcan Nilsson #almedalen #eu

Har vi rätt verktyg för att stimulera Sveriges ekonomi?
Vilka sätt finns för att stimulera Sveriges ekonomi? Hade det sett annorlunda ut idag om vi anslutit oss till Euron? Är inflationsmålet rätt?
MEDVERKANDE: Martin Flodén, vice Riksbankschef Riksbanken
MODERATOR: Göran Hedman #minhuvudstad #almedalen

Har vi rätt verktyg för att stimulera Sveriges ekonomi? Vilka sätt finns för att stimulera Sveriges ekonomi? Hade det sett annorlunda ut idag om vi anslutit oss till Euron? Är inflationsmålet rätt? MEDVERKANDE: Martin Flodén, vice Riksbankschef Riksbanken MODERATOR: Göran Hedman #minhuvudstad #almedalen

Generationsskifte – Kan småföretag växla ägande och överleva?
Varför starta nya företag när det finns gamla att ta över? Hur påverkar generationsskiften småföretagen? Kan det ske säkert och ansvarsfullt? Vilka är regelverken? Hur kan skiftet underlättas? Vilken roll kan anställda ha?
MEDVERKANDE: Göran Bengtsson, vd Falkenbergs Sparbank, Karl Wennberg, professor Linköpings Universitet och Ratio, Peter Helander, Centerpartiet, Mosa Alasaly, politisk strateg Företagarna, Simon Wancke, vice ordförande LRF Ungdomen.
MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson #minhuvudstad #almedalen

Generationsskifte – Kan småföretag växla ägande och överleva? Varför starta nya företag när det finns gamla att ta över? Hur påverkar generationsskiften småföretagen? Kan det ske säkert och ansvarsfullt? Vilka är regelverken? Hur kan skiftet underlättas? Vilken roll kan anställda ha? MEDVERKANDE: Göran Bengtsson, vd Falkenbergs Sparbank, Karl Wennberg, professor Linköpings Universitet och Ratio, Peter Helander, Centerpartiet, Mosa Alasaly, politisk strateg Företagarna, Simon Wancke, vice ordförande LRF Ungdomen. MODERATOR: Bengt-Olof Isaksson #minhuvudstad #almedalen

Kan lokala banker minska urbaniseringen?
Kan sparbanker ha en roll för minskad utflyttning från mindre orter? Forskning visar ett samband att där det finns en lokal bank finns även livskraft inom näringsliv, föreningsliv och privat marknad. Vad görs politiskt för att hela landet ska leva?
MEDVERKANDE: Jennie Nilsson, landsbygdsminister Socialdemokraterna, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna, Jonas Grafström, Fil. Doktor och forskare Ratio samt lektor Luleå tekniska universitet, Johan Hedelin, chef analys och forskning Konkurrensverket, Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund
MODERATOR: Håcan Nilsson #almedalen #minhuvudstad

Kan lokala banker minska urbaniseringen? Kan sparbanker ha en roll för minskad utflyttning från mindre orter? Forskning visar ett samband att där det finns en lokal bank finns även livskraft inom näringsliv, föreningsliv och privat marknad. Vad görs politiskt för att hela landet ska leva? MEDVERKANDE: Jennie Nilsson, landsbygdsminister Socialdemokraterna, Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna, Jonas Grafström, Fil. Doktor och forskare Ratio samt lektor Luleå tekniska universitet, Johan Hedelin, chef analys och forskning Konkurrensverket, Göran Hedman, ordförande Sparbankernas Riksförbund MODERATOR: Håcan Nilsson #almedalen #minhuvudstad

Kan vi skydda oss mot cyberhot?
Kan vi skydda den ekonomiska infrastrukturen mot cyberhot? Vad händer med banker och deras kunder om de drabbas? Vad händer med samhället? Kan vi motverka detta och hur gör vi i den snabba takt tekniken utvecklas?
MEDVERKANDE: Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen
MODERATOR: Gunnar Eikeland #minhuvudstad #almedalen

Kan vi skydda oss mot cyberhot? Kan vi skydda den ekonomiska infrastrukturen mot cyberhot? Vad händer med banker och deras kunder om de drabbas? Vad händer med samhället? Kan vi motverka detta och hur gör vi i den snabba takt tekniken utvecklas? MEDVERKANDE: Anne-Marie Eklund-Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen MODERATOR: Gunnar Eikeland #minhuvudstad #almedalen

Presskontakt

Ewa Andersen

Ewa Andersen

Presskontakt Vd 08-684 206 37

Ett branschförbund för landets sparbanker

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker, sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och sparbanksstiftelser. De 59 medlemsbankerna har tillsammans över 3 300 medarbetare och drygt 2,2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på cirka 200 bankkontor i fler än 120 kommuner.
Tillsammans är Sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken grundades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Om Sparbankerna
Sveriges 60 sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen.
En sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.
De allra flesta sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och sparbankerna.

Sparbankernas Riksförbund
Vasagatan 11, 10 tr
111 20 STOCKHOLM