Skip to main content

Sparbankerna 190 år: Skolan viktigast för sparbankskunderna

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 09:37 CEST

Skolan är enskilt viktigast när sparbankernas kunder får bestämma inom vilket område bankens överskott ska investeras. Privatkunderna hos hela 19 av 24 banker placerar skolan på första plats. På andra plats kommer satsningar på idrotten. Det visar en ny undersökning som Sparbankernas Riksförbund presenterar i samband med de svenska sparbankernas 190-årsjubileum i dag.  

Varje år investerar landets sparbanker en del av sina överskott i olika lokala samhällsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till samhällsnytta på orten där bankens kunder lever och verkar.

Även sparbankernas företagskunder prioriterar skolan och idrotten. Företagen sätter dock oftare idrotten före skolan.

– Undersökningen visar att Sparbankernas kunder är eniga om att en sparbank ska investera en del av sitt överskott i ungdomarna. Det stämmer också bra överens med sparbankernas stora satsningar på skola och idrott, säger Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund.

I dagarna är det 190 år sedan den första banken öppnades för allmänheten i Sverige. Grundidén bakom sparbankerna är densamma i dag som då: bankens vinst går inte till några aktieägare, utan används för att bidra till samhällets utveckling.

Ett exempel är projektet Knuff, där ungdomar i Norrbotten får stöd av en karriärcoach och personliga mentorer. Programmet genomförs nu för femte gången och finansieras av Sparbanken Nord.

Ytterligare ett exempel är den heldagsvandring på Skåneleden som drygt 3 500 skånska femteklassare genomför under hösten. Nästan alla femteklassare från de tolv kommuner där Färs & Frosta Sparbank är verksam deltar. Sparbanken investerar cirka 1,5 miljoner kronor årligen i projektet, som nu har pågått i elva år.

– De resurser en sparbank bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar kunderna. Eftersom sparbankerna inte har några aktieägare kan bankerna dessutom avstå en del av vinsten till sådant som får regionen att växa och bli bättre, säger Öivind Neiman.

I dag finns det drygt 60 självständiga sparbanker runt om i landet. Tillsammans har sparbankerna över 260 lokala bankkontor och två miljoner privat- och företagskunder. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankaktören på den svenska marknaden.

Hela pressmeddelandet inklusive bilagan med undersökningen om sparbankerna

 

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 62 sparbanker och 10 sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans en affärsvolym på cirka 600 miljarder, en balansomslutning på 344 miljarder och ett rörelseresultat på cirka 2,5 miljarder på helårsbasis. Över 3 600 medarbetare på mer än 260 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankaktören på den svenska marknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på www.sparbankerna.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera