Skip to main content

Svenskt Kvalitetsindex 2012: Sveriges företagare rankar sparbankerna högst – även i år

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 14:55 CEST

Företagare runt om i landet ger sparbankerna som grupp högst betyg i den svenska bankbranschen. Även bland privatkunderna får sparbankerna fortsatt gott betyg och kundnöjdheten ligger sedan flera år stabilt över branschgenomsnittet. Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av kundnöjdhet i bankbranschen.

Toppbetyget 74,2 som sparbankerna får åter igen av sina företagskunder kan jämföras med årets branschgenomsnitt på 69,6 eller med Handelsbankens kundnöjdhetsbetyg på 73,2 som placerar banken på andra plats.

– Visste bara företagsledningarna i de större städerna om ”trumfkortet Sparbank”, skulle säkert än fler överväga etablering i landsbygd, säger Erik Stenfors, ceo, HANZA som med hjälp av Westra Wermlands Sparbank och kommunen vände runt ett konkursbo och skapade 70 jobb i Årjäng i Värmland.

– I en sparbank är det ofta korta beslutsvägar och en rak dialog. De har också en geografisk närhet till sina kunder som ger sparbankerna fördelar vid kreditbeslut, jämfört med storbankerna som får utgå från enbart ekonomiskt material. Detta är värdefullt för mig som bankkund, förklarar Erik som även är kund i en stor bank.

De nöjdaste företagskunderna bland sparbankerna finns hos Häradssparbanken Mönsterås (84,5), Westra Wermlands Sparbank (79,4) och Sparbanken Eken (77,2).

– Häradssparbanken i Mönsterås präglas av en anda, där lyhördhet för kunden verkligen är på riktigt! De återkopplar alltid snabbt om jag behöver hjälp och det är oerhört viktigt för mig som företagare för att kunna ta rätt beslut i tid, säger Anna Tingfors, vd för och grundare av Alpacha och nöjd företagskund hos en sparbank.

– Om jag inte hade haft en bank med en sådan fantastisk personal som tog sig tid och lyssnade på mig och min affärsidé, då hade det verkligen varit svårt att ta fram min produkt, frisörbokningsprogrammet Kapster. Programmet är i dag ledande på marknaden i Sverige. Som ung, oerfaren entreprenör trodde personalen på banken verkligen på mig och min idé, när andra inte vågade, fortsätter Anna.

Häradssparbanken Mönsterås får av privatkunderna kundnöjdhetsbetyget 83,3, Westra Wermlands Sparbank 81,1 och Sparbanken Eken betyget 80,6. Privatkunderna ger Sparbankerna som grupp betyget 75,3 som kan jämföras med årets branschgenomsnitt på 69,7. Länsförsäkringar Bank får betyget 79,5 och ICA banken 78,5 av privatkunderna.

Tillsammans är sparbankerna den femte största bankbankgruppen i Sverige sett till in- och utlåning. De är ofta marknadsledande på de orter där de är verksamma.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är ett system för att mäta och analysera hur de faktiska kunderna och andra användare bedömer varor och tjänster i Sverige. Årets bankstudie genomfördes under perioden 4 augusti – 11 september 2012 av EVRY.

Indexet för kundnöjdheten kan anta värden mellan 0 och 100. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar.

För information om SKI:s kundnöjdhetsundersökning i banksektorn, se kvalitetsindex.se

För mer information, kontakta:
Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund, 073 422 15 01, oivind.neiman@sparbankerna.se

Annika Koponen, kommunikationschef för Sparbankernas Riksförbund, 070-549 90 44, annika.koponen@sparbankerna.se

Anna Tingfors, vd för och grundare av Alpacha, 0480- 42 02 45,072 214 48 60 anna@alpacha.se

Erik Stenfors, ceo, HANZA, 0709 50 80 70, erik.stenfors@hanza.com

Om Sparbankerna
Sveriges drygt 60 Sparbanker runt om i landet är annorlunda banker med en gemensam värdegrund baserad på ett lokalt samhällsengagemang. Varje Sparbank har i sin verksamhetsidé inbyggt ett hållbart sätt att bedriva bank, till exempel genom att se till att pengarna kommer till nytta för Sparbankens verksamhetsområde genom den lokala kreditgivningen. En Sparbank är en lokal bank till skillnad från andra banker vilka har lokala bankkontor. Sparbankerna har inga enskilda ägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken till nytta för banken, kunderna och samhället. En Sparbank har en möjlighet att avsätta delar av vinsten till näringslivsutveckling, idrott, kultur, skola och annat som skapar livskvalitet och trivsel i bankens verksamhetsområde.

De allra flesta Sparbanker erbjuder Swedbanks produkter och tjänster och samarbetar även kring IT och administration. Det orangea myntet med den klassiska sparbankseken i Sparbankernas logotyp symboliserar just detta samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna.

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans närmare 3 350 medarbetare och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder, fördelade på totalt cirka 250 bankkontor i fler än 120 kommuner.

Tillsammans hade sparbankerna under 2011 en balansomslutning på 233 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på drygt 3 miljarder kronor. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på sparbankerna.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy