Uojrnsqpusvyvjcn2uru

​Sper breddar sitt uppdrag och tar in nya medlemmar

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:00 CET

Sper förstärks med nya stödmedlemmar; IGT, världens största leverantör inom spelindustrin, och det snabbväxande svenska fintechföretaget Zimpler. Tillskottet innebär att Sper breddar sitt fokus. Från att tidigare enbart ha samlat spelbolag kommer arbetet få fokus på aktörer genom hela kundupplevelsen. (English version in pdf)

Media no image

Välgörenhet i spelreklam anses inte oetiskt

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 10:12 CEST

Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM, friar Postkodlotteriet för att ha använt utsatta människor i sin kommunikation. En genomsnittskonsument anses få intrycket av att lotteriet gör något bra med sitt överskott.

Se bifogad pressrelease från SEEM nedanför.

SEEM är spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån branschorganisationen Spers Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej. SEEM granskar medlemmarna i branschorganisationen Sper. Alla ärenden finns att läsa här: https://seemanmalan.se/avgjorda-arenden/

Fakta om SEEM: SEEM är spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån branschorganisationen Spers etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej. SEEM granskar medlemmarna i branschorganisationen Sper.

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM, friar Postkodlotteriet för att ha använt utsatta människor i sin kommunikation. En genomsnittskonsument anses få intrycket av att lotteriet gör något bra med sitt överskott.

Läs vidare »
Media no image

Reklam från Kombilotteriet och ATG granskade

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:00 CEST

Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM, har granskat två nya spelreklamärenden. ATG fälls för marknadsföringen av spelet Top 7 och Kombilotteriet frias från anmälan om att använda vinglas som kundpremie.

Se bifogad pressrelease från SEEM nedanför.

SEEM är spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån branschorganisationen Spers Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej. SEEM granskar medlemmarna i branschorganisationen Sper. Alla ärenden finns att läsa här: https://seemanmalan.se/avgjorda-arenden/

Fakta om SEEM: SEEM är spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån branschorganisationen Spers etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej. SEEM granskar medlemmarna i branschorganisationen Sper.

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

​Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, SEEM, har granskat två nya spelreklamärenden. ATG fälls för marknadsföringen av spelet Top 7 och Kombilotteriet frias från anmälan om att använda vinglas som kundpremie.

Läs vidare »
Hxgm3vbgbessyzwx16jr

Sper får ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 16:00 CET

Anders Årbrandt, till vardags vd för Novamedia Sverige som är operatörsbolag för Postkodlotteriet, blir ny ordförande i Sper, Spelbranschens Riksorganisation. Det är första gången i organisationens 15-åriga historia som ordförandeposten går till ett företag som inte står under statligt inflytande.

Media no image

Ny anseendemätning ska hjälpa spelbranschen framåt

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 09:00 CET

Spelbranschen har stora utmaningar. Både allmänheten och konsumenterna är kritiska och känner ett lågt förtroende. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som för första gången genomför en översiktlig branschstudie av spelmarknaden. Branschorganisationen Sper tar resultatet på allvar och skapar utvecklingsgrupper i branschen för att få till en förändring.

Resultatet visar att det samlade betyget för hur nöjda kunderna är hamnar på 56,4 på en skala från 0 till 100. Det kan jämföras mot andra branscher som till exempel bank på 62,7 och energi på 66. De som spelar är generellt mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder, men är samtidigt kritiska till branschen i övrigt. Bland de som inte spelar har 86 % ett lågt förtroende för spelbranschen.

− Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen oavsett produkter, ägarskap eller geografisk placering en utmaning. Vårt viktigaste budskap är att ta förtroendefrågan på blodigt allvar om man vill se en sund och hållbar utveckling, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

Svenskt Kvalitetsindex mäter regelbundet olika branscher, fördjupar sig i utmaningarna och ser förändringar över tid. Mätningen på spelbranschen görs på uppdrag av Sper och speglar allmänhetens och konsumenternas syn på allt från underhållningsvärde till hållbarhetsarbetet. Sper har utifrån resultatet tagit fram en handlingsplan och kommer under 2018 specifikt sätta fokus på spelbranschens hållbarhet, reklam och underhållningsvärde.

− Nu har vi fått en temperaturmätning på hur vår bransch verkligen mår. Vi ska ha den här nollmätningen som referenspunkt i det redan påbörjade förändringsarbetet som Sper driver. Vi måste bli mer transparenta och genom konkreta åtgärder visa att vi vill förbättras. Bland annat kommer vi fördjupa oss i hållbarhetsarbetet med en utvecklingsgrupp, vi har skapat ett advisory board med fokus på ett disruptivt tänkande och från januari i år har vi dessutom skärpt självgranskningen av spelreklam, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Undersökningen genomfördes mellan 23 november och 5 december 2017 via webbaserad datainsamling via ett demografiskt representativt urval om 1003 respondenter.

Mer information från mätningen finns här: http://www.kvalitetsindex.se/branschmatningar

För mer information:

Jenny Nilzon, vd Sper, 070-540 17 60, jenny.nilzon@sper.se

Branschorganisationen Sper representerar spelmarknaden i Sverige och verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat ta fram riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar. Medlemmarna är spelaktörer som är reglerade i Sverige och under Lotteriinspektionens tillsyn.

Spelbranschen har stora utmaningar. Både allmänheten och konsumenterna är kritiska och känner ett lågt förtroende. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som för första gången genomför en översiktlig branschstudie av spelmarknaden. Branschorganisationen Sper tar resultatet på allvar och skapar utvecklingsgrupper i branschen för att få till en förändring.

Läs vidare »
Media no image

Granskning av spelreklam förstärks

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 09:00 CET

Branschorganisationen Sper ger i uppdrag till SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, att från januari 2018 förstärka granskningen av spelbolagens reklam. Detta för att säkerställa att Spers riktlinjer för etisk marknadsföring efterföljs.

SEEM är en funktion som spelbranschen har skapat för att ställa krav på sig själv. Hur spelbranschen agerar och proaktivt arbetar påverkar anseendet för hela branschen. Att erbjuda spel om pengar, är inte att erbjuda vilken produkt som helst eftersom allt spel innehåller en viss risk. Därför måste alla aktörer som arbetar med spel om pengar ta ett extra stort ansvar. En del av detta arbete är att se till att marknadsföringen är måttfull. Till SEEM kan vem som helst anmäla reklam som verkar strida mot branschens regler och praxis.

Expertgruppen har bildats för att granska den i Sverige reglerade spelbranschens marknadsföring och består av en grupp oberoende ledamöter. Ordförande i SEEM är Sandra Hansson, advokat på MarLaw. SEEM granskar marknadsföring där avsändaren är medlem i Sper och fattar beslut om huruvida den anmälda marknadsföringen strider mot branschens etiska riktlinjer eller inte. Anmälan görs på www.seemanmalan.se

− Syftet är att öka konsumentskyddet. Det är viktigt att vi som bransch följer upp våra riktlinjer. Därför förstärker vi SEEM:s arbete. SEEM görs mer synligt hos våra medlemmar, mer tillgängligt för konsumenterna och det blir enklare att anmäla reklam. Det finns även andra granskningsorgan, till exempel Konsumentverket och RO, dit man också kan vända sig, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

I samband med detta har Sper uppdaterat sina riktlinjer för etisk marknadsföring. Exempelvis har ett förtydligande gjorts angående spel som enligt tillståndet ska förhålla sig till en högre åldersgräns, samt att marknadsföring inte sker i nära anslutning till skolor och skolgårdar. Vidare ha riktlinjerna uppdaterats med villkor kring marknadsföring via influencers, bloggare och köpt redaktionellt innehåll. Riktlinjerna har även förtydligats angående att respektera centrala NIX-register.

För mer information:

Jenny Nilzon, vd Sper, 070-540 17 60, jenny.nilzon@sper.se

Sper representerar spelmarknaden i Sverige och företräder medlemmarnas intressen. Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat ta fram riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar.

Branschorganisationen Sper ger i uppdrag till SEEM, Spelbranschens expertgrupp för etisk marknadsföring, att från januari 2018 förstärka granskningen av spelbolagens reklam. Detta för att säkerställa att Spers riktlinjer för etisk marknadsföring efterföljs.

Läs vidare »
Hgitu5hlbq7x2dckitom

​Den svenska spelbranschen välkomnar ny lag mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 08:38 CEST

Miljardbelopp från brottslig verksamhet förvandlas varje år till pengar som ser ut att vara intjänade på lagligt vis. För att motverka de kriminella krafterna och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism träder en ny penningtvättslag i kraft idag, något som välkomnas av den svenska spelbranschen.

Ac4kvt5gsapq0gvrmxde

SPER stärker organisationen

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:57 CEST

Sper anställer ny medarbetare.

Media no image

SPER:s expertgrupp friar Postkodlotteriets reklamfilm

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 12:50 CEST

Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses av anmälaren mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SEEM, SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring, har gjort en bedömning av den anmälda reklamen. SEEM har kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Anmälaren har anfört att reklamfilmen anspelar på att förlorad egendom, och även till viss mån livsglädje, kan botas genom spel varför reklamfilmen strider mot riktlinjerna.SEEM anser att genomsnittskonsumenten sannolikt inte uppfattar reklamfilmen på det sätt som anmälaren har gjort gällande: ”Även om filmen visserligen visar en äldre kvinna som blir berörd av att hon får en stuga av närstående som hon en gång i tiden inte har kunnat ha kvar finner SEEM att reklamfilmen framförallt ger intryck av omtanke och värme, de två yngre personerna har velat glädja den äldre kvinnan”.

- Det är bra att spelreklam anmäls till oss och prövas. Självreglering och konsumentskydd är grundbultar i vårt arbete. Varje anmälan bidrar till att vi granskar oss själva ännu lite mer, tar vårt ansvar och utvecklar det som behövs, säger Jenny Nilzon, vd för Spelbranschens Riksorganisation.

Fakta SPER: Den 3 april 2017 ombildades Spelbranschens Etiska Råd till branschorganisation, under namnet Spelbranschens Riksorganisation. Spelbranschens Riksorganisation samlar alla etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige kring viktiga speletiska frågor. Syfte är att företräda den samlade spelmarknaden och särskilt tillvarata medlemmarnas intressen. Uppdraget är att öka kunskapen spel och spelbranschen och tillse att medlemmarna utvecklar och följer de gemensamma riktlinjerna för spelansvar och marknadsföring och försäljning av spel. SPER tar emot anmälningar mot sina medlemmars marknadsföring. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf.

Fakta SEEM: SEEM är SPER:s externa och oberoende expertgrupp för marknadsföring. Expertgruppen granskar anmäld marknadsföring utifrån SPER:s Etiska riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring av spel om pengar samt fattar beslut om huruvida den anmälda reklamen strider mot riktlinjerna eller ej.

För mer information:

Jenny Nilzon

VD Spelbranschens Riksorganisation

Tfn: 070-540 17 60

www.sper.se/fallningar

FAKTA SPELBRANSCHENS RIKSORGANISATION: tidigare Spelbranschens Etiska Råd, samlar etablerade aktörer på den svenska spelmarknaden. Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel: ATG, Folkspel, Idrottens Spel, Kombispel, Miljonlotteriet, Svebico, Svenska Postkodlotteriet, Svenska Spel och Sportlotteriet. Stödmedlem är Paf. Spelbranschens Riksorganisation arbetar för en sund, modern och hållbar spelmarknad.

Svenska Postkodlotteriet har anmälts till SPER för sin reklamfilm ”Sommarstugan”. Filmen anses mana till överdrivet spelande samt erbjuda en lösning på finansiella problem vilket skulle strida mot SPER:s riktlinjer för marknadsföring. SPER:s oberoende expertgrupp för marknadsföring har gjort en bedömning av den anmälda reklamen och kommit fram till att reklamen inte strider mot SPER:s riktlinjer.

Läs vidare »
Xkrzln121smuvovw1nqs

Ny branschorganisation sjösatt på spelmarknaden

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 19:29 CEST

Idag lanseras Spelbranschens Riksorganisation, som har som mål att representera hela den framtida reglerade spelmarknaden. Medlemmar är alla aktörer med svenskt tillstånd och möjlighet till stödmedlemskap finns för övriga, där Åländska Paf är först ut. Styrelsens ordförande blir Lennart Käll från Svenska Spel och vice ordförande Anders Årbrandt, Novamedia. Till vd har Jenny Nilzon utsetts.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om SPER - Spelbranschens Riksorganisation

Spelbranschen i samverkan för en sund, modern och hållbar marknad.

SPER är en branschorganisation som har verkat på den svenska spelmarknaden i 15 år . Vi verkar för en sund, modern och hållbar spelmarknad genom att bland annat sätta riktlinjer för etisk marknadsföring och spelansvar.
Medlemmarna består av organisationer med svenskt tillstånd att bedriva spel och av stödmedlemmar som är engagerade på spelmarknaden. Vi tror på att en marknad med öppen dialog och samarbete och en ansvarsfull självreglering är det bästa för konsumenterna.

Adress

  • SPER - Spelbranschens Riksorganisation
  • Box 614
  • 101 32 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida