Skip to main content

Beslut om att sätta en gemensam nationell standard för spelansvar i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 12:59 CET

SPER, Spelbranschens Etiska Råd, tar ansvarsarbetet ett steg längre och har bestämt att arbeta för att sätta en branschgemensam standard för spelansvar. På detta sätt vill rådet driva spelbranschen att höja nivån och bli effektivare inom detta område.

-Fler och fler inser vikten av att agera ansvarsfullt för att säkra en långsiktigt hållbar spelmarknad. Detta sporrar hela branschen vilket jag tycker är fantastiskt, säger Annika Ferm, ordförande för SPER.  

Medlemmar i Spelbranschens Etiska Råd, SPER, är etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige. Medlemmarna skall verka på ett sådant sätt att det skapar tillit till branschens förmåga att ta eget ansvar. Som ett led i denna ambition har medlemmarna - sedan tidigare - infört ett antal självreglerande åtgärder såsom riktlinjer för marknadsföring och18-års åldersgräns för allt spel hos ombud. Medlemmarna tycker det är viktigt att ta eget ansvar och agera på ett etiskt riktigt sätt samt arbeta för en hållbar utveckling för spelbranschen och tar nu ytterligare ett steg genom att arbeta för att sätta en gemensam standard för spelansvar.

Annika Ferm fortsätter:  

-Det är viktigt att visa branschens egen förmåga att ta ansvar genom självreglering. Jag hoppas och tror att fler vill följa våra etiska riktlinjer och också vilja kvalificera sig till en branschgemensam standard, vilket både kunder och spelbolag skulle vinna på.    

För mer Information, kontakta:

Annika Ferm, Ordförande SPER, Kommunikationsdirektör Svenska Spel 0708-19 92 91

Ludvig Alholt, Vice ordförande SPER, VD Miljonlotteriet 0705-95 66 10

Petra Forsstrom, Kanslichef SPER, 070-545 18 88  

FAKTA SPER: Spelbranschens Etiska Råd samlar etablerade spelföretag med tillstånd att bedriva spel i Sverige, kring viktiga speletiska frågor. Medlemmar i SPER är: ATG, A-lotterierna, Folkspel, Ideella Spel, Lottericentralen, Miljonlotteriet, Svebico och Svenska Spel. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy