Skip to main content

​Vägen framåt efter COP21 – en tid för action!

Blogginlägg   •   Dec 15, 2015 14:00 CET

Klimattoppmötet i Paris är över. SPP/Storebrand var självklart på plats och det är med stor optimism som vi nu följer fortsättningen. Näringslivets delaktighet och fokus på möjligheter och lösningar har tydligt markerats. Och konklusionen av Paris är kristallklar: Näringslivet, och särskilt den finansiella sektorn, spelar en nyckelroll i det gröna skiftet.

För att lyckas komma under två graders global uppvärmning, eller till och med begränsa den till 1,5 grader, krävs att stora mängder fossila bränslen får ligga kvar i marken och bli så kallade "stranded assets". 

År 2015 gick SPP/Storebrand med i Montreal Pledge och Portfolio Decarbonisation Coalition. Detta innebär att vi åtagit oss att rapportera koldioxidfotavtryck från våra aktieplaceringar och även sänka vår klimatpåverkan över tiden från våra investeringar. Idag har vi totalt runt 200 företag på vår exkluderingslista, varav 70 företag har uteslutits på grund av allvarlig klimat- och miljöförstöring.

Vi identifierar företag som arbetar integrerat med hållbarhet i sin verksamhet och som ser det som en affärsmöjlighet. Vi investerar inte i de sämsta och har övervikt i de bästa och mest resurseffektiva. Det har bland annat resulterat i en minskning av 350 000 ton CO2, vilket motsvarar utsläppen från 44 300 svenskar per år.

Framöver kommer SPP/Storebrand att delta i flera internationella initiativ, som alla har sin grund i vår kärnverksamhet – bra investeringar och en bra värld att pensioneras i. SPP/Storebrand är förhoppningsfulla inför vårt globala åtagande att lösa klimatkrisen, och fullt beredda på att dra vårt eget strå till stacken. Vi har nu därför signerat Paris Pledge for action som är vårt och många investerares stöd till det fattade avtalet och vårt fortsatta åtagande för att sänka klimatpåverkan. Läs gärna mer här

Konkreta exempel på vad vi gör för att nå målet:

  • Hos SPP/Storebrand är hållbarhet genomsyrat i hela verksamheten, och är inget som endast gäller några nischfonder. Bolag som vi har på vår exkluderingslista utesluts även från indexfonderna, vilket gör att de kallas indexnära. Läs gärna "Så hittar du bästa indexfonden" i Svenska Dagbladet. 
  • SPP/Storebrand har världens största gröna obligationsfond. Gröna obligationer passar stora investerare och sparare som vill placera i en obligationsfond och samtidigt vara med och finansiera en grön omställning. Avkastningen är likvärdig traditionella obligationsinvesteringar, skillnaden är att obligationerna är öronmärkta för klimatomställande projekt. Ett utmärkt sätt att få miljarder i rullning mot en grön omställning! 
  • SPP/Storebrand arbetar systematiskt för att säkerställa att bolagen vi investerar i ställer om för att möta en hållbar utveckling, bland annat genom att minska fossil- och CO2-exponeringen i alla investeringar och sektorer. Därför gör vi tematiska analyser på sådant vi anser särskilt kritiskt för klimatet. Bland annat slängde vi ut ytterligare klimatbovar under hösten.
  • SPP/Storebrand har även aktivt förvaltade fonder som vinner priser för att de presterar bäst. Självklart följer även de våra hållbarhetskrav. 
  • Allt fler konsumenter vill göra medvetna hållbara val i sin vardag. Vi har gjort det enklare för sparare att även se hur hållbara deras fonder är i en hållbarhetsnivå. Analysmodellen är granskad och kvalitetssäkrad av Det Norske Veritas, som är ett världsledande certifieringsorgan.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonder/värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy