Skip to main content

​Maja kommenterar renoveringen av pensionssystemet

Nyhet   •   Dec 14, 2017 14:25 CET

SPPs sparekonom, Maja Englund, kommenterar Pensionsgruppens förslag på åtgärder för att modernisera det snart 20 år gamla pensionssystemet som presenterades idag av S, MP, M, L, C och KD.

1. Vilka tycker du är de mest betydande förändringarna?
Att åldern för när den allmänna pensionen tidigast får tas ut höjs från 61 år till 64 år. Höjningen kommer att ske stegvis mellan 2020 och 2026. Att man får möjlighet att arbeta längre, tidigare var gränsen 67 år men den höjs nu till 69. Det minskade utbudet för premiepensionsfonderna och ett något bättre grundskydd för dem med lägst pension. Lägsta ålder för att ta ut tjänstepension ska även höjas från nuvarande 55 år, men de närmare detaljerna kommer utredas ytterligare.

2. Tycker du att förslagen är bra?
Med tanke på att pensionssystemet snart fyller 20 år är en renovering nödvändig. I och med att vi generellt lever längre är förändringar nödvändiga för att pensionerna ska räcka. Varje dygn ökar medellivslängden i Sverige med 3,5 timmar, skriver pensionsgruppen. Det känns också viktigt att ta tillvara kunskapen hos en äldre arbetskraft.

Att hållbarhetskrav ska införas för alla fonder i premiepensionssystemet är ett bra steg framåt. Kapitalet blir då en viktig faktor att styra världen i rätt riktning! Dessutom är det många fonder som kan behöva gallras bort för att göra valet enklare för spararna.

Men om det ska finnas ett krav där minst hälften av en fonds kapital måste ligga utanför premiepensionssystemet medför det en risk att många av de bästa och populäraste fonderna som är hållbara och prisvärda åker ur systemet. Det behöver ses över!

3. Saknade du något annat?
Pensionsgruppens förslag på förbättringar tycker jag är bra och inget kom som någon direkt överraskning. Jag kan förstå att vissa grupper som sett fram emot en tidig pension blir besvikna med den höjda pensionsåldern. Sedan konstateras att kvinnor generellt fortfarande har 70 procent av männens pension, men att det ligger utanför gruppens mandat att förändra. Vid en skilsmässa delas lån lika, men inte pensionen! Jag välkomnar ytterligare överväganden om möjligheten att dela pensionsrätt i handlingsplanen för en mer jämställd pension som presenterades i januari.

Men generellt har jag även tidigare starkt ifrågasatt hur politiker har sänt ut felaktiga signaler kring kompletterande sparande. Går du in på Minpension.se och ser att du kanske bara får ut 55-70 procent av din nuvarande lön kan du behöva justera dina levnadsvanor avsevärt om du inte i god tid ser till att ha ett kompletterande sparande. Den slopade avdragsrätten för privat pensionssparande tillsammans med den visserligen marginella höjda skatten på ISK skickar signaler att det är krångligt att spara när det för många kan vara nödvändigt och borde göras så smidigt som möjligt. Här saknar jag incitament!

Däremot ska det bli intressant att följa  regeringens förslag som aviserades i dagarna av Per Bolund om att skattegynna en ny grön sparform för småsparare.  Exakt hur är ännu inte helt klart men tanken är att ge det gröna sparandet bättre förutsättningar för högre lönsamhet genom till exempel lägre kapitalbeskattning eller skatteincitament.  Förslaget förtjänar gehör även om utformandet fortfarandet är något oklart.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy