Skip to main content

​SPP får väl godkänt för hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 09:33 CET

För fjärde året i rad har Max Matthiessen undersökt hur Sveriges största pensionsförvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar. SPP får som enda pensionsbolag väl godkänt inom både traditionell förvaltning och fondförsäkring.

Sedan Max Matthiessens första utvärdering 2013 har ambitionen i branschen successivt höjts. Enligt rapporten fortsätter även intresset från spararna för hållbara placeringar hela tiden att öka. Efterfrågan och medvetenheten kommer från både individkunder och kundföretag.

-Väldigt glädjande att fler kunder inser vilken makt sparkapitalet har att både göra skillnad för världen och plånboken. Att fler vill spara hållbart är en viktig och angelägen trend, säger Sara Skärvad, Press- och Hållbarhetschef SPP.

Rapporten sätter fokus på klimatfrågan
En fråga som ligger högt upp på agendan är klimatfrågan. I dagsläget konsumerar mänskligheten mer resurser än vad jorden kan återhämta och den ökade koldioxidavlagringen utgör den största delen av problemet. I november 2015 samlades världens politiska ledare i Paris för att besluta om åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader.

- Det är mycket positivt att flera av bolagen har infört åtgärder för att möta utmaningen med att hålla den globala temperaturförändringen under 2 grader, konstaterar Kaj Elfgren, analytiker på Max Matthiessen.

I slutet av rapporten Ansvarsfullt Ägande finns en närmare beskrivning av utmaningen och Världsnaturfonden WWF ger sin syn på vad som krävs av investerare och kapitalägare. De delar också med sig av sina tips på vad man kan göra som konsument för att minska det ekologiska fotavtrycket. Till rapporten 

För ett godkänt betyg inom traditionell förvaltning krävs att bolaget har:

  • Tydligt presenterade policyer för etablerade internationella normer
  • Tillräckliga resurser och verktyg inom ansvarsfullt ägande
  • Strukturerade processer från perspektivet av hela placeringsportföljen
  • Redovisning av godtagbara åtgärder i de fall kontroversiella innehav har påträffats i Max Matthiessens kontrollscreening
  • Trovärdigt påverkansarbete

De väl godkända bolagen har mer proaktivt arbete när det kommer till hållbarhet och ansvarsfulla investeringar i hela portföljen.

För ett godkänt betyg inom fondförsäkring krävs att bolaget har:

  • Godtagbara processer och resurser inom ansvarsfulla investeringar för egna fonder
  • En strukturerad urvalsprocess och kontroll av externa fonder på fondplattformen
  • En hållbarhetsmärkning som är tydlig och överblickbar ur ett kundperspektiv
  • Ett utbud som möjliggör en hållbar balanserad portfölj som kan justeras utifrån riskvilja eller riskaversion

När det gäller fondförsäkring får SPP, som enda bolag i undersökningen, väl godkänt. Det som utmärker SPP är att de presenterar en hållbarhetsmärkning som anger hållbarhetsgraden för respektive fond och för portföljen som helhet. SPP har dessutom ett större utbud av fonder som går steget längre och väljer in bolag som anses ligga i framkant vad gäller ansvarsfulla investeringar, istället för att endast utesluta de bolag som bryter mot internationella konventioner.

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy