Skip to main content

​SPP lanserar ytterligare klimatsmart aktiefond

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2016 07:10 CEST

Liza Jonson, vd SPP Fonder

På bara ett halvår har SPPs nya fossilfria Plus-fonder attraherat över 4,8 miljarder kronor. Nu följs succén upp med ytterligare en fond på temat; SPP Sverige Plus. En indexnära hållbarhetsoptimerad aktiefondmed exponering mot den svenska marknaden.

-Världen står inför en stor omställning till en hållbar ekonomi som är mindre beroende av fossila bränslen. Efterfrågan att vara med och stödja denna omställning är enorm, säger Liza Jonson, SPP Fonder.

På bara ett halvår har SPPs fossilfria fonder SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus attraherat över 4,8 miljarder kronor. Båda är fossilfria, indexnära aktiefonder med bred exponering mot sina respektive marknader. Det som skiljer Plus-fonderna från vanliga indexnära fonder är den hållbarhetsoptimering som görs, som innebär att fonderna investerar mer i de mest hållbara bolagen enligt vår hållbarhetsanalys samtidigt som de fokuserar på att hålla nere koldioxidfotavtrycket.

Nu kompletteras kategorin med ytterligare en fond men med exponering mot Sverige. Fondens strategi är att investera i bolag som rankas högt inom hållbarhet och är positionerade för det gröna skiftet.

- Fossilfrågan är en av näringslivets viktigaste utmaningar och för oss är det centralt att arbeta målinriktat för att ta fram attraktiva sparlösningar som stöttar en hållbar utveckling. Att successivt minska vår exponering mot det fossila och styra om kapitalet till bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan är då en självklarhet, avslutar Liza.

SPP Fonder har sedan tidigare fem fossilfria fonder: SPP Grön Obligationsfond, SPP Aktiefond Stabil, SPP Global Plus, SPP Tillväxtmarknad Plus och GodFond Sverige & Världen.¨

Fonden finns tillgänglig hos bland annat SPP Fonder, SPP, Avanza, Nordnet, Fondmarknaden, Nasdaq. Även inom ditt PPM sparande kommer du inom en snar framtid kunna välja SPP Sverige Plus.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad. 

SPP erbjuder rådgivning och ett brett sortiment av spar- och pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPPs hemsida www.spp.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.