Skip to main content

"SSG är inne på en intressant resa"

Nyhet   •   Jan 31, 2018 11:24 CET

"SSG är inne på en intressant resa"

– För 2018 är målet att vi ska stärka erbjudandet genom mer konsultativ rådgivning. Inom elsäkerhet har vi redan skapat ett sådant framgångskoncept. Motsvarande vill vi nu utveckla även för arbetsmiljö och driftssäkerhet, säger SSGs VD i denna intervju om det gångna året 2017 och de ljusa förhoppningarna inför 2018.

Efter din första tid som VD på SSG – hur skulle du vilja sammanfatta året som gått?

– Det känns som om SSG är inne på en intressant resa. 2017 har varit ett mycket lyckosamt år, där våra tjänster fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Vi har nått en milstolpe för bolaget när vi redan under november månad passerade 100 Mkr i omsättning med god lönsamhet. Vi har därmed byggt en god bas att utgå ifrån inför allt det spännande vi nu planerar att göra framöver.

Har ni redan börjat arbeta med SSGs nya strategi?

– Ja, vi har jobbat vidare utifrån det genomarbetade strategiarbete vi genomförde förra hösten baserat på intervjuer med ledande personer inom den svenska industrin. Vi satte då strategin i för de kommande fyra åren med fokus på områdena digitalisering, hållbarhet och arbetsmiljö. Vår utmaning är nu att se till att strategin verkligen landar i organisationen. Inom arbetsmiljöområdet är det framför allt säkerhetsfrågorna vi driver i form av personsäkerhet och digital trygghet.

På vilket sätt arbetar SSG med digital trygghet?

– Vi har under året engagerat oss mycket i GDPR och vi kommer inom kort att certifiera oss inom informationssäkerhet. Här har vårt fokus varit att skapa bra rutiner och arbetssätt, som säkrar att vi hanterar all information och data på rätt sätt. Vi vill att just detta ska vara ett av SSGs många signum.

När vi känner att vi har en solid grund att stå på, så kommer vi även kunna hjälpa industrin med digital säkerhet. Det handlar mycket om integrationer och inom detta område har SSG och SSGs nätverk alltid haft stor kompetens och många erfarenheter att bidra med.

Har SSG blivit attraktivare som arbetsgivare?

– Ja, under 2017 har vi fortsatt att stärka oss kompetensmässigt, Det har tillkommit många nya medarbetare med kunskap från industrin och från beställare, vilket givetvis positivt kommer att påverka våra nyttoskapande tjänster.

Under året har vi också gjort stora satsningar på vår egen personal. Vi har genomfört ett ledar- och medarbetarprogram för att stärka ledarskapet och den interna dialogen – ett arbete som vi kommer att fortsätta med under 2018.

Vi vill genom dessa satsningar visa att det här är den bästa platsen att vara på för de som i nära samarbete med företag och anläggningar vill arbeta med hela leveranskedjan av kvalitativa, meningsfulla och nyttoskapande tjänster till och tillsammans med den svenska industrin.

Hur uppfattar kunderna SSG och SSGs tjänster?

– Vi har fått en synlig respons från kunderna på de förbättringar vi har genomfört under året. Våra kunder uppfattar att det är kvalitet på det vi gör och levererar och på de tjänster vi har.

Under 2017 har vi också gjort en genomlysning av hela verksamheten – en analys som visade att det finns en stor potential genom att tydliggöra våra erbjudanden ut mot kunderna. Vi har idag ett femtontal större tjänster, och det är inte helt enkelt att förstå hur dessa hänger ihop för den som bara besöker hemsidan. Vår slutsats är att vi måste få kunderna att förstå helheten genom tydligare kommunikation och genom att skapa samlade koncept, som stärker värdeerbjudandet till kunderna.

Hur skapar ni ett sådant koncept och hur förstärker ni SSGs erbjudande mot kunderna?

– Genom att tydliggöra våra värdeerbjudande inom fokusområdena och fortsätta utveckla ännu mer nytta i våra tjänster. För 2018 är målet att vi ska stärka erbjudandet genom mer konsultativ rådgivning. Inom elsäkerhet har vi redan skapat ett sådant framgångskoncept med allt ifrån ett fantastiskt bra nätverk med en kommitté som tar fram standarder som industrin verkligen använder, till standardiserade tjänster, rådgivning och konsultativ hjälp för att hjälpa kunderna i deras vardag och få dem komma igång med våra tjänster. Motsvarande koncept vill vi nu utveckla även för arbetsmiljö och driftssäkerhet. För att nå dit kommer vi att frigöra tid för våra kommittéprocessledare som sitter med unik kompetens för industrin, samtidigt som vi kommer att anställa personer med erfarenhet och kompetens inom dessa områden och överväger olika former av partnerskap med extern kompetens.

Vad händer med framgångssagan SSG Entre?

– Under året har vi tillsammans med användare från industrin utvecklat kvaliteten på våra två viktiga arbetsmiljötjänster - SSG Access och SSG Entre. Här har vi bland annat väsentligt förbättrat möjligheterna att kontrollera att det är rätt personer som genomgår SSG Entre. Det arbetet har landat väl och det ska vi nu fortsätta med. 2018 kommer vi att öka kvaliteten ytterligare genom vidare funktionalitet och genom att stärka våra leveransen till nästa nivå.

När lanseras den nya versionen av SSG Produktdatabas?

– SSG Produktdatabas har varit under lupp och den nya versionen 4.0 kommer att lanseras under det första halvåret 2018. Vi har gjort genomgripande marknads- och strategianalyser över hur vi bäst kan vidareutveckla tjänsten. Med den nya versionen vill vi än mer kunna bidra till en ökad produktionseffektivitet för våra kunder genom att skapa en bättre förrådshållning med hjälp av effektivare rutiner och processer.

Hur går det med LCDM-projektet?

– SSG har nu inlett första fasen i det Vinnova-finansierade LCDM-projektet (Life Cycle Data Management) med målsättningen att tillsammans med svensk anläggnings- och IT-industri skapa ett standardiserat datautbyte, så kallad interoperabilitet, mellan olika stödsystem ute i industriernas anläggningar. Potentialen är betydande med stora besparingar för industrin. Det känns mycket stimulerande att SSG har fått ansvaret att leda det här arbetet. Det är många som visat intresse för att delta i detta arbete och nu har även ABB klivit in i projektet med starkt stöd från ABB:s ledning.

Vilka andra milstolpar ser du under 2018?

– Det är också nu klart att vi kommer att flytta in i ett nytt kontor. I oktober går flyttlasset till en fastighet nedanför Villa Marieberg i Sundsvall. Vi kommer få tillgång till två våningar med plats för 90 och med utbyggnadsmöjlighet. Vi är nu 54 årsarbetande och vi kommer att vara 72 i slutet av 2018 om vi förverkligar allt vi har fastställt i budget. Lokalerna kommer att bli öppna, moderna och mycket ändamålsenliga. Det här är en satsning helt i rätt tid, som också kommer att ge en extra boost för vår personal.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy