Skip to main content

Första doktorsavhandlingen från Bunkefloprojektet - "Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer"

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 10:10 CEST

1999 startade Bunkefloprojektet – samverkan mellan forskning, skola och idrottsrörelsen – i syfte att skapa en hälsosam livsstil med skolan som den givna arenan. Projektet införde Idrott och Hälsa som ett dagligt och obligatoriskt ämne från årskurs 1 samt att alla barn med motoriska brister erbjöds extra motorisk träning. Projektet har blivit ett av Sveriges mest uppmärksammade och efterfrågade hälsoprojekt.

Idag doktorerar gymnastikdirektör Ingegerd Ericsson, Pedagogiska Institutionen, Malmö Högskola på avhandlingen ”Motorik, Koncentrationsförmåga och Skolprestationer”. Denna studie visar att tidigt insatt ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan har positiva effekter på barns motoriska utveckling.

Undersökningen har genomförts som en delstudie i Bunkefloprojektet. Interventionen är upplagd så att två årskullar elever har en obligatorisk idrottslektion dagligen. Motorikobservationer har gjorts årligen, barn med dålig motorik erbjöds motorisk träning och resultaten har jämförts med barn med ordinarie idrottsundervisning 2 timmar i veckan.

Resultaten indikerar att interventionen har positiv betydelse för skolprestationer i svenska och matematik. I skolår 2 gäller detta särskilt skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt taluppfattning och tankefärdigheter. Efter ett och två års utökad fysisk aktivitet och extramotorisk träning har eleverna bättre motorik än eleverna i kontrollgruppen. Eleverna har också bättre koncentrationsförmåga i skolår 2 enligt lärarbedömningar.

Studien ger ökad kunskap om relationer mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer i svenska och matematik. Resultaten visar tydliga positiva effekter av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Detta kan motivera en generell ökning av idrott och motorik i skolan, motorikobservationer vid skolstarten och extra motorisk träning för elever som behöver det. Motorikens betydelse bör åter skrivas in i skolans styrdokument.

Stadium stödjer Bunkefloprojektet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera