Skip to main content

Effektiv styrning? Om resultatstyrning och sektoriseringsproblem

Evenemang

28
APR
 

Ny rapport från Statskontoret publiceras fredagen den 28 april kl. 10.00

Kan regeringens mål- och resultatstyrning av myndigheter och verksamheter

- bidra till sektoriseringsproblemen?

- användas för att mildra eller lösa
sektoringsproblem?

Vilka är hindren eller förutsättningarna för att förändra mål- och resultatstyrningen?

Statskontoret har på Ansvarskommitténs uppdrag utrett dessa och andra frågor. Slutsat¬serna i rapporten bygger bl.a. på ny empiri om arbetslivsinriktad rehabilitering av långtidssjukskrivna, nyanlända invandrares inträde på arbetsmarknaden, omhänder¬tagande av ungdomar för samhällsvård samt informa¬tion och rådgivning till företag.