Skip to main content

Hovrättens prövning klar gällande Pennygången

Nyhet   •   Dec 16, 2013 10:45 CET

Hovrättens prövning klar gällande Stena Fastigheter Göteborgs begäran att få rusta upp Pennygången i Göteborg

Svea Hovrätt har fattat beslut angående upprustningen på Pennygången. Hovrätten instämmer i hyresnämndens bedömning att hyresvärden har ett beaktansvärt intresse av att åtgärderna genomförs. Åtgärderna går inte utöver den standard som hyresgäster i allmänhet kan tänkas vilja ha.

Bakgrunden till beslutet är att förmiljonprogramområdet Pennygången har nått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp. Eftersom inte alla hyresgäster godkände den föreslagna upprustningen lyftes frågan till Hyresnämnden, som fattade beslut enligt Stena Fastigheter Göteborgs ansökan att få utföra åtgärderna. Detta beslut överklagades till Svea Hovrätt i början på året och det är denna överklagan som hovrätten nu har fattat beslut om. Ärendet gäller etapp 1 av upprustningen och berör 54 lägenheter.

Stena Fastigheter Göteborgs målsättning är att tillsammans med hyresgästerna ta fram en alternativ upprustningsnivå för att i delar av Pennygången kunna erbjuda en enklare upprustning med lägre hyresnivåer än vad som planerades i första skedet. 

Under året har dessutom nya undersökningar gjorts som visar att husen på Pennygången är i ännu sämre skick än vad man först trodde. I samband med det har Stena Fastigheter Göteborg därför lämnat in en ansökan till Stadsbyggnadskontoret för att se om det är möjligt att utöka pågående programarbete vid Fyrktorget och delar av parkeringsplatserna på Pennyången så att det omfattar hela Pennygången. Målet är att undersöka hur ett framtida Pennygången kan bli en tillgång för både Högsbohöjd och staden, utöver vad som idag är möjligt inom gällande detaljplan. 

– Av det aktuella beslutet kan Stena Fastigheter Göteborg dra slutsatsen att bolagets bedömning av Pennygångens upprustningsbehov varit skälig, varken hyresnämnden eller hovrätten har gjort någon annan bedömning. Beslutet ändrar dock inte på den inriktning vi nu tagit, där vi både vill ta ett större grepp om hela området, fördjupa dialogen med de boende och kunna erbjuda en alternativ upprustning för delar av beståndet. På så vis vill vi bygga ett Pennygången som motsvarar kraven både för de hyresgäster som bor där nu och för de som kommer att bo där i framtiden, säger Bengt Gustafsson, vd Stena Fastigheter Göteborg.

För mer information, kontakta:

Bengt Gustafsson, Stena Fastigheter Göteborg AB, 075-241 51 10

Ärendenummer i hyresnämnden: 3301-12, beslut 2012-12-19
Ärendenummer i Svea Hovrätt: Mål nr ÖH 90-13, beslut 2013-12-13