Skip to main content

Hermodsdalsskolan i Malmö går mot strömmen – ökar antalet elever som är behöriga att läsa vidare med 22 procent

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 13:30 CET

På Hermodsdalsskolan i Malmö har antalet niondeklassare som är behöriga att läsa vidare ökat med rekordhöga 22 procent. Det är resultatet av en lång rad ansträngningar där Stena Fastigheter varit med och bidragit med strukturerad läxhjälp, matteprojekt och inspiration kring framtida studier och yrkesval.

– Vi är jätteglada, inte minst för elevernas skull, de har jobbat hårt för detta. Att Stena Fastigheter kan bidra med läxhjälp och på så sätt få fler som kan börja gymnasiet känns fantastiskt, säger Unni Sollbe, VD, Stena Fastigheter Malmö.

Sedan ett par år tillbaka samarbetar Stena Fastigheter Malmö med Hermodsdalskolan kring olika insatser för att höja betygen och bidra till en attraktiv skola. Ett viktigt mål är att fler ska bli behöriga att söka vidare utbildning – något som också lyckats. Förra året var 66,7 procent av niondeklassarna behöriga att söka vidare till gymnasiet. I år hade andelen behöriga ökat till hela 81,6 procent – vilket motsvarar en ökning med rekordhöga 14,9 procentenheter eller dryga 22 procent.

Sedan i höstas bidrar Stena Fastigheter med tre timmars strukturerad läxhjälp en gång i veckan. Läxhjälpen drivs genom föreningen Drivkraft med finansiering av Stena Fastigheter och är skräddarsydd för Hermodsdalskolan. Av de 32 eleverna i åk 9 är det 20 som går på detta varje vecka. Elever som deltar erbjuds sommarjobb hos Stena Fastigheter nästa sommar och på så sätt skapas en extra morot.

– Läxhjälpen har bidragit till det fina betygsresultatet, det ser vi. Det är många delar som spelar in och under flera år har vi jobbat för att lyfta skolan. En viktig pusselbit är att vinna elevernas förtroende och ha förväntningar på att de ska lyckas, säger Peter Abrahamsson, rektor Hermodsdalsskolan.

Under hösten var Stena Fastigheter dessutom med och startade projektet ”En dag på jobbet” på Hermodsdalsskolan. I projektet har Stena Fastigheter engagerat sina kommersiella hyresgäster – det vill säga olika företag och organisationer i Malmö – att komma ut och berätta om sina jobb och vad som lett dem dit. På så sätt breddas ungdomarnas kunskap om olika yrken och möjliga vägar i livet.

Relationsförvaltning®
Satsningen på Hermodsdalsskolan är en del av Stena Fastigheters arbete med Relationsförvaltning®, som går ut på att utveckla trygga, stabila boendemiljöer och arbetsplatser där människor trivs och stannar kvar. Fokus ligger på barn och ungdomar och olika satsningar inom områdena skola, arbete och meningsfull fritid. Stena Fastigheter äger sedan 1997 537 lägenheter på Hermodsdal. Mer än hälften av eleverna som deltagit i läxhjälpen bor hos Stena Fastigheter.

Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar totalt cirka 2,1 miljoner kvadratmeter fördelat på 23 700 bostäder och 2 700 lokaler i
Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval.