Skip to main content

Över 100 unga hyresgäster deltar i workshop för att utveckla sitt entreprenöriella mindset

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 08:00 CEST

Stena Fastigheters sommarjobbare får en viktig första rad på sitt cv, men också flera olika utbildningar, bland annat inom entreprenöriell förmåga.

Över 100 unga hyresgäster i Stena Fastigheters bostadsområden i Göteborg går en workshop med målet att påverka deltagarnas inställning till vad som är möjligt och vad de kan skapa på egen hand. Workshopen fokuserar på att utveckla entreprenöriella mindsets och är en del i företagets sommarjobbsatsning.

- I våra tidigare insatser brukar vi få höra att det är första gången som unga ges och tillåts ta ansvar. På riktigt. Att förändra ungas attityd och få dem att förstå vad de själva har för ansvar att se de möjligheter som finns tycker vi är av avgörande betydelse för att kunna påverka lärandet på lång sikt, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna som genomför workshopen.

Satsningen går ut på att påverka ungas attityd och inställning till vad som är möjligt och vad de kan skapa på egen hand. Detta görs genom upplevelsebaserat lärande och praktiska övningar under en halvdagsutbildning.

Stena Fastigheter erbjuder unga hyresgäster sommarjobb varje år, lika många jobb som det är anställda i företaget. Över 100 ungdomar i Göteborg får därmed sitt första cv, ett roligt sommarjobb och också ett flertal olika utbildningar, bland annat inom brand och entreprenöriell förmåga. Sommarjobbarna besöker också Fastighetslabbet för att få en inblick i fastighetsbranschens olika delar och möjligheter. Syftet är att på lång sikt öka möjligheten till anställning för unga.

- Vi tror på att ge ungdomarna i våra kvarter goda förutsättningar för framtiden och kraften att vilja förändra, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.

Mer information

För mer information kontakta Mia Larsson, kommunikationsansvarig, Stena Fastigheter Göteborg, mia.larsson@stena.com, 075-241 51 61.

Om Förebildarna
Förebildarna finns för att skapa framtidens förebilder. Genom upplevelsebaserat entreprenöriellt lärande och påverkansinsatser lär de unga individer mellan 16-25 år att ta ansvar och skapa värden för sin omvärld. Målet är mer handlingskraftiga individer som förstår sitt eget ansvar för att påverka sin egen situation som samhället. Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som finansieras i huvudsak av Stenastiftelsen. www.forebildarna.com

Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Utifrån ett långsiktigt perspektiv äger och förvaltar vi totalt cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som huvudsaklig upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva bostäder och lokaler där människor trivs. Genom vårt eget arbetssätt relationsförvaltning stärker vi tryggheten och trivseln i de kvarter vi finns i. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Läs mer på www.stenafastigheter.se