Skip to main content

Stena Fastigheter utser Cecilia Fredholm till hållbarhetschef

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2019 09:19 CEST

Hållbarhetsfrågorna prioriteras högt av Stena Fastigheter och under 2019 kommer arbetet att intensifieras och utvecklas ytterligare. Det är Cecilia Fredholm, ny hållbarhetschef, som ska leda arbetet.

Hållbarhetsfrågorna prioriteras högt av Stena Fastigheter och under 2019 kommer arbetet att intensifieras och utvecklas ytterligare. Det är Cecilia Fredholm, ny hållbarhetschef, som ska leda arbetet.

- Stena Fastigheter har länge varit branschledande inom social hållbarhet och Cecilia Fredholm har haft en betydande roll i det arbetet. Nu vill vi kraftsamla kring miljöarbetet och vidareutveckla hela hållbarhetsområdet, därför inrättar vi tjänsten, säger Cecilia Fasth, koncernchef och VD, Stena Fastigheter AB.

Cecilia Fredholm började på Stena Fastigheter 2014 och har därefter haft olika roller inom bolaget, år 2018 tillträdde hon sin tjänst som kommunikationschef och tog plats i koncernledningen, en roll hon fortsätt kommer ha.

- Vi är en långsiktig fastighetsägare och hållbarheten är en självklar del av vår affär. Nu växlar vi upp från en bra plattform och ökar ambitionen både inom miljö- och social hållbarhet i linje med vår strategi. Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete hänger ihop med ett gott kommunikationsarbete, så detta är ett naturligt steg för oss att ta, säger Cecilia Fredholm.

Det är i det befintliga beståndet den största miljömässiga utmaningen finns framöver. Stena Fastigheter ligger långt framme inom energieffektivisering och minskad vattenförbrukning med alternativa energikällor som bergvärme och solenergilösningar, men ny spännande teknik och alternativa material gör att positionerna flyttas framåt hela tiden. En del av uppdraget handlar om att sätta nya miljömål för verksamheten samt säkerställa att de linjerar mot Agenda 2030.

- Som en av Sveriges största privata fastighetsägare har vi en unik position där vi kan koppla ett helhetsgrepp om miljömässig, social- och ekonomisk hållbarhet i utvecklingen av ett område. Vi vill på alla sätt stärka de städer vi finns i och bidra till en mer hållbar framtid genom att ta ett större ansvar, säger Cecilia Fasth.

Stena Fastigheter ingår i Stena Sfären och är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag. Utifrån ett långsiktigt perspektiv äger och förvaltar vi totalt cirka 2,4 miljoner kvadratmeter fördelat på 25 000 bostäder och 3 500 lokaler i Göteborg, Malmö och Stockholm samt Lund, Lomma, Landskrona och Uppsala. Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Med hyresrätten som huvudsaklig upplåtelseform utvecklar Stena Fastigheter långsiktigt attraktiva bostäder och lokaler där människor trivs. Genom vårt eget arbetssätt relationsförvaltning stärker vi tryggheten och trivseln i de kvarter vi finns i. Målsättningen är att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Läs mer på www.stenafastigheter.se