Skip to main content

Stockholms tippar och toppar – Schaktmassorna som formade Stockholm. Utställning på Stadsmuseet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 16:31 CET

Invigning av Tensta museums filial på Stadsmuseet torsdag 14 november kl 17.00

Stockholms innerstad och förorter gick igenom en radikal omvandling mellan åren 1950 och 1980. Stadsplanering, såväl i stadens centrum som i de nya bostadsområdena krävde att man röjde väg och mark. En biprodukt av röjningsarbetet blev miljontals kubikmeter av schaktmassor, sten och rivningsmaterial som på något sätt behövde göras av med eller deponeras.

Ärendet med de överblivna massorna hamnade efter några vändor i stadsförvaltningen hos Holger Blom (1906 – 1996), stadsträdgårdsmästare vars verksamhet kom att prägla Stockholms innerstad såväl som förorterna.

Holger Blom verkade i staden under tiden 1938–1971 och mest känd är han kanske för sina parker i den så kallade stockholmsstilen, där den naturliga floran kom i första rummet, vilka kilarna är en del av. När så frågan om schaktmassorna hamnade på hans bord föreslog han att dessa tippar skulle utformas till ”skulpterade” toppar. Han anlitade även konstnärer som utförde modellerna i plastellina.

Katarina Lundgren har forskat i det här inte så väldokumenterade skeendet, kartlagt tipparna och topparna i Storstockholm och även rekonstruerat en modell utifrån en ritning av Granholmstoppen på Järvafältet. Andra toppar som byggts upp på liknande sätt är Johannelundstoppen, Hagatoppen, Högdalstoppen, Vårbergstoppen, Hammarbybacken, Fagersjötoppen, Hökarängstoppen och Ullnatippen som väntas bli 131 meter hög.

-Jag har intresserat mig för den här osynliga delen av stadsbyggnadshistorien från den här dynamiska tidsperioden i modern tid som ju fortfarande är levande i högsta grad. Man gjorde överblivet material till konst och skapade även på det sättet rekreationsplatser i tidens anda: skidbackar och friluftsområden. Topparna är landskapsskulpturer som befinner sig någonstans mellan natur och kultur. Jag tyckte att det var ett spännande sätt att närma mig ganska okända, men ändå välbekanta platser, säger Katarina Lundgren.

Utställningen finns på plan 1 på Stadsmuseum och pågår till den 18 maj.

För mer information kontakta: 
Asrin Haidari
Kommunikatör
asrin@tenstakonsthall.se 
Tensta konsthall, Taxingegränd 10, Box 4001, Spånga 
Tel: 08 36 07 63

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy