Skip to main content

Äldres utsatthet för brott – ett folkhälsoproblem

Blogginlägg   •   Jun 14, 2013 13:03 CEST

I morgon, den 15 juni, infaller Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre (World Elder Abuse Awareness Day). Bakom initiativet står FN:s generalförsamling som instiftat dagen i syfte att belysa och förbättra situationen för äldre som utsätts för våld.

Äldre utsätts, liksom andra åldersgrupper, för olika slags brott. Det handlar om fysiska, psykiska, ekonomiska och sexuella brott, från kända eller okända gärningspersoner. Dessutom är försummelse ett problem bland äldre, det kan handla om att inte få den vård man behöver, att inte få tillräckligt med medicin eller få för mycket medicin, att inte få sin hygien omhändertagen etc.

Den forskning som finns visar att det handlar om ett folkhälsoproblem. Om mer än fem procent av befolkningen lider av något betecknas det av WHO som ett folkhälsoproblem – när det gäller våld och övergrepp visar flertalet undersökningar att mellan 13-16 procent av befolkningen över 65 år är drabbade (se t.ex. Ofrid, 2001 samt Ofredad, 2013).

Äldre – en särskilt sårbar grupp
Till skillnad från många andra grupper av brottsdrabbade är äldre är en särskilt sårbar grupp. Den fysiska och psykiska sårbarheten ökar med stigande ålder, likaså de konsekvenser övergreppen får. Brott mot äldre ger ofta upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Fysiska skador kan ta lång tid att läka och känslomässiga skador kan bli kvar för alltid. Det kan vara svårt att ställa en korrekt diagnos, då symptombilden hos äldre kan vara otydlig. Skador och konsekvenser av övergrepp, såsom depressioner, sömnlöshet och benbrott kan enklare bortförklaras på grund av åldern hos den drabbade.

För att få mer kunskap om äldres utsatthet för brott genomför Stiftelsen Tryggare Sverige under 2013 en undersökning på uppdrag av Uppsala kommun. I en enkätundersökning får äldre (personer som är 65 år och över) besvara frågor kring eventuell utsatthet. Syftet med undersökningen är att utifrån resultaten utveckla kommunens arbete med att hjälpa brottsdrabbade.

Det är mycket bra att frågor om äldres utsatthet för brott lyfts och tas på allvar. Tillsammans kan vi se till att frågorna får ta plats på den politiska agendan och i forskningen. Låt 15 juni bli ett startskott – men låt det inte stanna där.

För mer information om kartläggningen i Uppsala kommun eller vid frågor om äldres utsatthet för brott, kontakta johanna.nivala@tryggareserige.org eller 08-29 20 00.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy