Skip to main content

Brottsoffer får bättre skydd och stöd i hela EU

Blogginlägg   •   Jul 16, 2012 15:58 CEST

Under snart sextio år har det internationella samfundet utarbetat en rad dokument som tar sikte på att stärka skyddet för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Sedan ett antal år har även stödet till de som drabbats av brott ägnats särskild uppmärksamhet. Detta har resulterat i att bland annat Förenta Nationerna (FN), Europarådet och Europeiska unionen (EU) har utarbetat en rad konventioner, resolutioner, deklarationer och rekommendationer med fokus på de som drabbats av brott. 

Senaste i raden av internationella dokument är jämställdhetsutskottet i Europaparlamentet vilka har tagit fram ett förslag som syftar till att ge de som drabbats av brott samma skydd och stöd i hela EU.

Ansvarig för förslaget, Antonyia Parvanova, menar att det bland annat innebär att den som drabbas av ett brott i ett EU-land har rätt till grundläggande information i den första kontakten med myndigheter. Genom förslaget hoppas man att det faktum att ett främmande rättsväsen och ett främmande språk ytterligare kan förvärra situationen för den som har råkat ut för ett brott utomlands ska undvikas.

Vidare betonas vikten av individuella bedömningar av varje fall. Det är nödvändigt för att identifiera om det skulle finnas särskilda skyddsbehov, som ett annat boende om brottet skett i en nära relation eller riktade stödtjänster för kvinnor som är utsatta för könsrelaterat våld. För att läsa mer om förslaget klicka här.

Stiftelsen Tryggare Sverige välkomnar detta och hoppas att det ska resultera i att alla som drabbas av brott i Sverige, och övriga delar av EU, ska få grundläggande information på ett, för henne eller honom, begripligt språk.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.