Skip to main content

Det går att förhindra klotter - ny kartläggning

Blogginlägg   •   Jul 30, 2013 17:20 CEST

Sveriges Radio Ekot rapporterar att antalet anmälningar av klotter i Sverige har minskat drastiskt sedan 2009. Allt enligt siffror från Brå. Att så är fallet finns ingen anledning att tvivla på, men det intressanta är anledningen till varför antalet anmälningar har minskat. Beror det på en reell minskning av klotter, en minskad anmälningsbenägenhet, en rädsla bland brottslingarna att bli gripna, ett minskat intresse för att klottra, finns det andra förklaringar eller är det så att det finns flera förklaringar som hänger samman.

Det går att förhindra klotter
Oavsett vad som ligger bakom minskningen av antalet anmälningar av klotter kan Stiftelsen Tryggare Sverige utifrån en nyligen genomförd utvärdering av klotterarbetet i Täby kommun konstatera att om samhället önskar minska skadegörelse i form av klotter krävs bland annat en vilja till förändring. Det inkluderar hela samhället; kommunen, polis, fastighetsbolag enskilda medborgare med flera. Vidare krävs en ökad professionalisering där såväl kommunen, polisen som övriga samhället blir bättre på att bemöta klotter, en förbättrad samverkan mellan de aktörer som är berörda t.ex. polis, kommun, åklagare, ideella organisationer och enskilda medborgare samt en minskad nyrekrytering av nya klottrare.

Efter flera års arbete kan Täby kommun visa att kostnaderna för sanering har minskat drastiskt, detta trots bibehållen klotterpolicy vilken bland annat inkluderar att allt klotter ska polisanmälas och saneras inom 24 timmar.

Med andra ord så går det att minska denna kostsamma typ av skadegörelse, och där kan arbetet i Täby kommun fungera som inspiration!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy