Skip to main content

Ett behov av en effektiviserad polis - exemplet Storbrittannien

Blogginlägg   •   Jul 11, 2013 10:00 CEST

På Stiftelsen Tryggare Sveriges nyhetssajt (http://nyheter.tryggaresverige.org/internationellt/) återfinns för närvarande ett tal av polisministern Damian Green beträffande den nyligen genomförda polisreformen i Storbritannien.

Talet innehåller en beskrivning av hur den engelska regeringen ser på sin polis och om nödvändigheten av att den effektiviseras. Talet innehåller också en bra redogörelse för hur systemenet med så kallade sheriffer, alltså Police and crime commissioners, fungerar i dagsläget.
 
Sheriffer med utökat ansvar
Det kan noteras att den brittiska regeringen redan nu överväger att utöka deras mandat till att gälla också räddningstjänsen och ambulansverksamheten. Tanken bakom det är att all så kallad blåljusverksamhet, som utgör den innersta kärnan av skydd för befolkningen i fredstid, måste dels bli mer effektiv och verkligen ge invånarna den samhällsservice som de har rätt att kräva, dels tvinga blåljusverksamheterna att samverka bättre som ett led i själva effektiviseringen.

Eftersom Stiftelsen Tryggare Sverige har försökt att visa på att det går att effektivisera brottsbekämpningen i en världsstad som New York och eftersom vi under Almedalsvecken kom in på vad som nu görs i Storbrittannien så kan vi rekommendera intresserade att läsa talet i sin helhet (https://www.gov.uk/government/news/police-minister-outlines-next-steps-for-police-reform).

Ny tid kräver nya lösningar
Vi har tidigare skrivit en artikel om att svensk polis aldrig kan reformeras inifrån (http://tryggaresverige.org/fornyelsen-av-polisen-maste-komma-utifran-2). Det gör ovannämnda tal ännu mer intressant; här tar man ett helt nytt grepp när man tvingar på den engelska polisen en lokal politisk styrning som vi inte tidigare sett och som för de flesta svenskar verkar mycket apart. Då ska man veta att den engelska polisen fortfarande står som förebild för många av oss med kravet på "policing by concent", "Bobbies on the beat", fortfarande obeväpnad till viss del, Scotland Yard och dess historia.

Alltså, det är inte vilken poliskår som helst som nu ligger under bilan utan världens mest omskrivna och anledningen är att politikerna inte längre kan acceptera att den inte levererar som den ska. I sammanhanget gäller också att polisen i Storbritannien fått nedskärningar på kanske 10 procent, men polisreformeringen innebär ändå att man från Home Office kräver förbättringar genom att polisen nu måste "jobba lite smartare".
 
Ett behov av en nyanserad debatt
Det finns all anledning att följa utvecklingen i Storbritannien kopplat till de senaste årens svenska debatt, där lösningen på polisens bristande effektivitet under många år endast handlade om 3 000 nya poliser (där vi var i princip de enda som hävdade att det handlar om kvalitet, inte kvantitet) och nu endast handlar om organisationsfrågor (också här är vi i princip ensamma om att säga att det inte handlar om organisation utan mer om chefskap).
 
Vi rekommenderar att ni läser polisministern Damian Green tal om dessa viktiga rule of law-frågeställningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy