Skip to main content

Ett fåtal platser kvar till höstens studieresa till trygghetsförorten Moutiala

Blogginlägg   •   Nov 07, 2011 12:42 CET

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en studieresa till trygghetsförorten Muotiala den 30/11-1/12 2011. Under studieresan kommer erfarenheterna från byggandet av trygghetsförorten Muotiala i Tammerfors att redovisas och diskuteras. Dessutom kommer Tammerfors universitet besökas i syfte att få ta del av den senaste polisforskningen, bl.a. kring den närpolisreform som genomförts i Finland.

Traditionellt sett har trygghet/säkerhet i stadsplanering framför allt relaterats till trafiksäkerhet. Problem med brottslighet och otrygghet har främst varit en fråga för polisen och hanterats när bostadsområden varit färdigbyggda. Under 1990-talet började trygghetsaspekterna implementeras som en del av planeringen, bl. a. genom Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). I Sverige skrev Boverket exempelvis rapporten Brott, bebyggelse och planering (1998) och Polismyndigheten i Stockholm lanserade handboken Bo Tryggt 05.

Även i Finland skedde samma utveckling men där hamnade frågorna i första hand på en akademisk nivå. För att ändra på detta tog Tammerfors kommun ett helhetsgrepp på trygghetsfrågorna i och med byggandet av trygghetsförorten Muotiala. En manual togs fram med ett antal kriterier. Vissa av dessa var byggherrarna tvungna att uppfylla för att få bygglov.

För att ta del av erfarenheterna från byggandet av trygghetsförorten Muotiala samt goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker inom trygghetsområdet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till två intensiva dagar i Tammerfors.

Under studieresan besöker vi även Tammerfors universitet och träffar forskaren Sirpa Virta som under många år bedrivit forskning kring lokal säkerhetsplanering, polisfrågor och lokalt brottsförebyggande arbete. Virta utvärderar bl.a. en strategi för en lokalt förankrad närpolisverksamhet som lanserades i Finland 2007 (jämför den pågående svenska diskussionen om en centraliserad polis).

Under studieresan kommer bl.a. följande ämnen att diskuteras:

 • Erfarenheter från byggprocessen kring Muotiala
 • Brottsförebyggande byggelseplanering, CPTED i praktiken
 • Trygghetsmanualer – hur kan de användas?
 • Trygghet i bostadsområden
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
 • CSR-arbete och trygghetsfrågor
 • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet
 • Senaste polisforskningen i Finland

Studieresans målgrupp är näringslivsrepresentanter, arkitekter, byggherrar, politiker, kommunala säkerhetschefer, planerare, poliser, brottsförebyggande koordinatorer m.fl. aktörer.

Ansvariga för studieresan är kriminologen och f.d. polisen Magnus Lindgren samt urbanvetaren Thomas Eriksson. Magnus har arbetat med trygghetsfrågor i teori och praktik i cirka 20 år. Thomas är författare till rapporten Trygghet i boende och har arbetat tillsammans med några av de ledande bostadsbolagen i Sverige.

I priset för studieresan ingår följande:

 • Resa Stockholm – Tammerfors med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
 • All transfer
 • En natt i enkel- eller dubbelrum på Holiday Inn, http://www.finland.holidayinn.com/hotellit/tampere/sv_FI/tampere/, (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • En lunch och en middag
 • Erfarenhetsutbyte
 • Dokumentation från resan

För mer information, prisuppgifter eller eventuella frågor kontakta Thomas Eriksson på telefon 08-29 20 00 eller via e-post thomas.eriksson@tryggaresverige.org.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy