Skip to main content

Inbjudan till nätverksmöte mot människohandel

Blogginlägg   •   Jun 14, 2013 13:16 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder, med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, in till ett nätverksmöte den 29 augusti 2013. Syftet är att förbättra samordningen av insatser till utsatta för människohandel samt att gemensamt motverka människohandel i alla former. Målgruppen är ideella organisationer, som på ett eller annat sätt, arbetar för att förbättra situationen för utsatta för människohandel.

Bakgrund
Stiftelsen Tryggare Sverige är sedan 2010 medlemmar i den Europeiska organisationen ENPATES (European NGO:s Platform Against Trafficking Exploitation and Slavery). I dagsläget består ENPATES av 33 medlemmar från 27 länder. Den gemensamma värdegrunden utgörs av de mänskliga rättigheterna, bland annat i form av Europarådets konvention från 2005 samt EU-direktivet från 2011 och den 2012 framtagna EU- strategin. Samordnare för nätverket är organisationen On the Road i Italien (läs mer om ENPATES www.enpates.org).

Vid det senaste medlemsmötet i december i Rom beslöt vi att försöka verka för att skapa nationella nätverk bestående av ideella organisationer och andra aktörer verksamma inom olika fält av civilsamhället. Detta för att öka möjligheter för samarbete mellan organisationer på nationell och transnationell nivå och förbättra stödet till utsatta.

Idag är även Stiftelsen Tryggare Sverige, liksom många andra medlemmar i ENPATES, med i EU Civil Society Platform.

Inbjudan till nätverksmöte
Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder nu in ideella organisationer i Sverige, som på ett eller annat sätt arbetar för att förbättra situationen för utsatta för människohandel till en träff för att skapa en gemensam plattform/ett nationellt nätverk.

Syftet är att tillsammans kunna utbyta erfarenheter, upparbeta rutiner för samarbete kring enskilda ärenden, samt samordna och driva frågor för att förbättra möjligheterna för utsatta för människohandel att få tillgång till sina rättigheter. Nu när GRETA utvärderar hur Sverige implementerat Europarådets konvention finns anledning att samordna våra insatser.

Intresseanmälan
Denna länk: https://sites.google.com/site/manniskohandelse/ går till ett formulär för intresseanmälan att delta på detta första möte. Där tar vi också in uppgifter om organisationen, hur den arbetar med frågor som rör människohandel och vilka frågor den vill driva särskilt.

Detta för att underlätta förberedelserna av upptaktsträffen. Observera att intresseanmälan bör vara oss tillhanda senast den 1 augusti!

En kallelse kommer sedan att skickas ut till samtliga som har anmält sitt intresse av att delta vid upptaktsträffen. Träffen kommer att hållas den 29 augusti på Länsstyrelsen i Stockholms län.

I samband med kallelsen kommer de organisationer som anmält sig att presenteras tillsammans med en sammanställning över de frågor man vill driva. Varmt välkomna!

Preliminärt program för mötet den 29 augusti
10.00-10.30 Presentation av erfarenheter från ENPATES och EU Civil Society Platform
Sakkunnig Ninna Mörner, engagerad för Stiftelsen Tryggare Sverige

10.30-11.00 Presentation av Länsstyrelsens samordningsarbete
Samordnare Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen i Stockholms län

11.00-11.30 Kaffe

11.30-12.00 Brainstorming om önskemål/förväntan på nätverket

12.00-13.00 Lunch på egen hand

13.00-14.30 Gemensam diskussion om förväntningarna, samt indelning i arbetsgrupper för diskussion om hur vi kan arbeta tillsammans med de teman vi identifierat.

14.30-15.15 Samling och genomgång av gruppernas resultat

15.15-15.45 Kaffe

15.45-16.30 Gemensam diskussion: Hur går vi vidare med Nätverket?

Uppföljning i september
Efter mötet sammanställer vi mötesanteckningar och skickar ut en handlingsplan utifrån vad vi gemensamt kommit fram till.  Alla som vill vara med fortsättningsvis bildar då en plattform, som t.ex. gemensamt kan söka medel för projekt m.m.

Redan nu finns en hemsida upplagd för plattformen: www.manniskohandel.se

Vid eventuella frågor eller synpunkter kontakta Ninna Mörner på telefon 08-29 20 00/076-597 41 99 eller via e-post info@tryggaresverige.org

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy