Skip to main content

Inbjudan till studieresa NY 21-25/4, 2013

Blogginlägg   •   Aug 21, 2012 14:04 CEST

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, cirka 20 år senare, är bilden helt annor­lunda. Den anmälda brottsligheten har minskat med närmare 80 procent sedan 1990, och minskningen verkar fortsätta.

Samtidigt som situationen i New York och i många andra amerikanska städer har förbätt­rats, har utvecklingen i Sverige varit den mot­satta. Under de senaste 20 åren har den anmälda brottsligheten ökat med över 20 procent. Detta har ställt bland annat rättsväs­endet och kom­mun­erna inför stora utmaningar.

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker inom trygghetsområdet bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till fyra intensiva dagar i New York. Studieresan innehåller en mängd studie­besök och föreläsningar på temat trygghet och säkerhet.

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Erfarenheter från NYPD:s (New York-polisen) brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
 • Brottsförebyggande byggelseplanering
 • BID (Business Improvement District) – samverkan mot brott
 • Arbete mot butiksrelaterad brottslighet
 • Stöd till brottsdrabbade
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
 • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet

Studieresans målgrupp är politiker, journalister, säkerhetschefer, poliser, lokala brottsförebyggande koordinatorer m.fl. aktörer.

Ansvariga för studieresan är juristen Ulf Malm samt kriminologen och f.d. polisen Magnus Lindgren. Ulf har under de senaste åren arrangerat ett flertal uppskattade studie­resor till New York och andra städer i USA och Kanada för att studera trygghetsarbete. Magnus har arbetat med trygghetsfrågor i teori och praktik i cirka 20 år och har dessutom varit bosatt i New York ett par år under 1990-talet.

Studieresan kostar 29 000 kronor. I priset ingår följande: 

 • Resa Stockholm – New York med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
 • Transfer Newark – New York City t/r
 • Fyra nätter i enkel- eller dubbelrum på Metro Hotel (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
 • Reseledare
 • Studiebesök enligt program
 • Sightseeing
 • Två middagar och en lunch (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
 • Erfarenhetsutbyte

Sista anmälningsdag är den 25 februari 2013. För närmare beskrivning (inklusive detaljerat program), bokning och ytterligare upplysningar kontakta Jenny Parker på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs i form av en icke-vinstdrivande stiftelse. Syftet är att bidra till att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. 

Referenser
Kommunalrådet Eva Öhbom Ekdahl (Nacka kommun): 08-718 57 37
Brottsförebyggaren Sören Svensson (Örebro kommun): 019-21 25 53
Säkerhetschefen Åsa Morén (Uppsala kommun): 018-727 56 01 

Se även inslag i SVT Rapport och ABC från en av våra senaste studieresor till New York:

http://svt.se/2.33538/1.2557249/stockholm_lar_av_new_yorks_brottsbekampning?

http://svt.se/2.22620/1.2560747/

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
E-post: magnus.lindgren@tryggaresverige.org
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.