Skip to main content

Internationella Brottsofferdagen 2018 - några tankar om rättsstaten

Blogginlägg   •   Feb 22, 2018 08:49 CET

I dag den 22 februari infaller den Internationella Brottsofferdagen. Runt om i Sverige arrangeras seminarier, debatter och olika arrangemang för att uppmärksamma brottsdrabbade situation och behov. Det är emellertid viktigt att uppmärksamheten inte bara blir till retorik utan leder till konkreta förbättringar för brottsdrabbade i praktiken.

Hösten 2017 kommer gå till historien som tidpunkten då situationen för brottsdrabbade började diskuteras på allvar. Bakgrunden är förstås #Metoorörelsen som uppmärksammade sexuella trakasserier och som ledde till att ett stort antal personer med makt fått lämna sina positioner. Den utsatthet som #Metoorörelsen lyft fram ur dunklet har emellertid till stor del varit gamla nyheter, nämligen att mörkertalet vad gäller sexualbrott är stort. Med mörkertal menas de brott som inte kommer till samhällets kännedom genom att exempelvis anmälas till polisen.

Stundom refererar debattörer till Brå:s statistik över sexualbrott med argumentet att den visar en kraftig ökning av sexualbrott i Sverige. Följdfrågan är dock om det speglar en faktisk ökning. Det tråkiga svaret är att vi inte vet. Orsaken är att sexualbrottslagstiftningen genomgått stora förändringar. Som exempel kan nämnas att det före år 2005 inte betraktades som våldtäkt om den utsatta själv försatt sig i ett hjälplöst tillstånd genom att dricka alkohol och därför inte kunnat värja sig. Den främsta orsaken är dock att det skett genomgripande samhällsförändringar där en minskad tolerans gentemot denna brottstyp bidragit till en högre anmälningsbenägenhet. Dessa aspekter medför inte per definition att det inte kan ha skett en faktisk ökning. Därmed går det inte, utan en djupare analys, att uttala sig om frågan på mer än ett spekulativt sätt.

Vi ska vara nöjda över en minskad tolerans gentemot sexualbrott. Men vad händer sedan? Troligtvis kommer år 2018 rendera i ytterligare ökning av antalet anmälda sexualbrott. Kommer rättsväsendet kunna hantera denna ökning när personuppklaringen av de anmälda våldtäkterna ligger runt cirka 18 procent?

Under året som gått har Sverige bland annat skakats av ett antal uppmärksammade våldtäkter där samhället inte lyckats tillvarata den drabbades intressen.

Sverige måste bli bättre på att fånga upp de som drabbas av brott, och skydda deras rättigheter. Annars finns risken att den minskade toleransen och högre anmälningsbenägenheten enbart resulterar i ett minskat förtroende för rättsväsendet. Och i en rättsstat som Sverige bör detta förtroende vara en av samhällets grundpelare, eftersom det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Den internationella brottsofferdagen erbjuder ett tillfälle för oss som arbetar med dessa frågor att stanna upp och fokusera på de vi arbetar för – nämligen de personer som utsätts för brott i vårt samhälle. Ta därför dagen i akt och reflektera över hur din organisation hanterar det brottsofferstödjande arbetet. Finns den kunskap, kompetens eller de riktlinjer som behövs? Och är frågorna prioriterade av ledningen? Det är enbart genom att kritiskt granska vår egen organisation och vårt eget arbete som vi kan utvecklas.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.