Skip to main content

Ny plattform för samarbete inom EU mot människohandel

Blogginlägg   •   Jun 04, 2013 07:18 CEST

I fredags (31 maj, 2013) lanserade EU Civil Society Platform. Stiftelsen Tryggare Sverige var där, som en av nära 100 NGO:er (non-govermental organisation) från hela Europa (utom Slovenien) som valts ut att delta. Nu går vi vidare och bildar ett svenskt nätverk.

Människohandel är ett komplext brott som bara kan motarbetas med solidariska insatser. Därför är det givande att skapa nätverk över gränserna.

Stiftelsen Tryggare Sverige är redan sedan 2010 medlemmar i en plattform för samarbete mellan länder, både inom och utanför EU: ENPATES (European NGO:s Against Trafficking, Explotation and Slavery, www.enpates.org) med 33 medlemmar från ursprungsländer, transitländer och destinationsländer. Sverige hör framför allt till den senare kategorin – det är här de exploateras.

De svaga drabbas hårdast
Andra medlemmar i ENPATES på plats i EU var bl.a. italienska On the Road, som arbetar uppsökande på gatorna och erbjuder fyra skyddade bostäder à 80 platser för utsatta från olika länder och regioner. Personalen vid varje hem har språk- och kulturkompetens. Medlemmen Praksis från Grekland var också där. Hemma kämpar de för sin existens i den ekonomiska krisens skugga. Samtidigt behövs de mer än någonsin, då krisen drabbar just riskgrupperna papperslösa, fattiga, diskriminerade och asylsökande allra hårdast. Många anländer till Grekland eller Italien som sitt första EU-land, med allt vad det innebär.

Nå, den 31 maj var det alltså dags att delta i skapandet av ett större forum, en plattform för samarbete mellan 100-talet NGO:s i regi av EU-kommissionen. Efter att EU-kommissonär Cecilia Malmström inlett och välkomnat och olika EU-institutioner försäkrat om sitt engagemang för att motarbeta trafficking var det dags för diskussioner med oss NGO:er. Och det var många som ville ta ordet och berätta om sina erfarenheter. Både i salen och under kafferasterna. Människohandlarna är snabba att hitta nya former att tjäna pengar på berättades det.

I England är t.ex. en ny trend att tvinga minderåriga att odla cannabis. När polisen gör razzior åker de fast – trots att de odlat under tvång (vilket enligt Europarådets konvention för offer för människohandel bör ge ansvarsfrihet för brott). De får två år i fängelset och sedan förvisas de. Medan den verkliga profitören inte fått något straff alls, utan lugnt kan tvinga någon annan/andra att odla vidare. Det är svårt för NGO:er, staterna och EU att hänga med i kampen.

Billig råvara
Fattiga människor, arbetslösa och med få framtidsutsikter och litet handlingsutrymme finns det alltfler av i Europa och världen. Det krävs inga produktionskostnader eller investeringar för att odla människor. Därför utnyttjas de som råvaror eller paketeras och säljs på olika sätt, mellan olika händer – där skuld, hot och vinster till liten risk är del av drivkrafterna för traffickerarna. För offren finns också olika så kallade push- och pullfaktorer som gör att de hamnar i handeln. Det är komplext.

Siffror från Eurostat visades och diskuterades. Holländska Fair Work är tveksamma till siffrornas tillförlitlighet. Enligt dessa är 75 procent av människohandeln sexuell exploatering. Men när man aktivt söker upptäcka andragrupper – som man gjort i Belgien, är proportioner annorlunda, då är de flesta man identifierar utsatta för tvångsarbete. Kanske ska vi prioritera om och söka de vi funnit minst av, föreslår Fair Work?

Tvångsarbete är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. Rapporter ges om polska gästarbetare i England som inte ens tillåts ta paus för toalettbesök, utan urinerar på marken medan de paketerar kött. Det är en av många berättelser om olika former av exploatering som förs fram under dagen.

Påtryckningsgrupper behövs
Hur ska då plattformen i sig kunna arbeta för att förbättra för de utsatta och motverka trafficking. Ja, det egentliga syftet är alltså att implementera den nya strategin som EU antagit för att införa EU-direktivet, nyligen gällande.

I EU-strategin hänvisas bland annat till en rad riktlinjer som tagits fram för att garantera att utsatta får sina rättigheter. Men problemet är förstås att alla dessa goda initiativ och fina riktlinjer ska omsättas till verklig praxis. Här kommer då NGO:erna in. Vi kan signalera om så inte är fallet och pressa medlemsstaterna att uppfylla de åtaganden de skrivit under på. Så att det inte bara blir ord. Och precis detta önskar även EU. Att de mödosamt framtagna direktiven och riktlinjerna ska leda till förändring och omsättas i praktiken.

EU Civil Society Platform kan i bästa fall bli ett forum för att samarbeta för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. NGO:er som representerar gräsrötterna och står för första hjälpen kan då, tillsammans med NGO:er som övervakar att utsatta får tillgång till sina rättigheter under det paraply EU-kommissionen sätter upp verka för att konventioner och direktiv implementeras.

Men för att lyckas med detta krävs lyhördhet och ödmjukhet inför det hårda arbete och svåra omständigheter som råder i olika länder för NGO:er och utsatta människor.

Ensidigt fokus på offer för sexuell exploatering
Andra svenska representanter på plats valde att plädera för sexköpslagen som ett sätt att motverka efterfrågan. Ja, man sade till och med ”Cut the demand and there is no market. It is as simple as that”. Utbudet, de så kallade root causes, ges i det resonemanget en minst sagt underordnad roll. För att inte tala om andra former av exploatering än sexuella. Och – handen på hjärtat: inte har vi i Sverige klarat av bättre än andra att implementera Europarådets konvention från 2005?

Visst är sexköpslagen en bra lag – för det den är tänkt till; att motverka köp av sexuella tjänster från andra människor, just eftersom det aldrig råder ett jämlikt förhållande mellan två parter där den ena köper den andras kropp. Men inte är Sverige för den skull bättre än andra på att identifiera, skydda, stödja eller hjälpa utsatta för människohandel av alla former till en tryggare tillvaro! Dessa grundläggande mänskliga rättigheter måste vi fortsätta att kämpa för tillsammans för att alla utsatta - oavsett vad för form av exploatering de utsatts för och oavsett vilket land de kommer ifrån eller utsätts i - ska få tillgång till. Samtidigt som vi måste se att det är ett kedjebrott som hela tiden ändrar karaktär.  It is as complex as that!

/ Ninna Mörner


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy