Skip to main content

Nya resultat från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU)

Blogginlägg   •   Nov 09, 2011 08:53 CET

På onsdag publicerar Brottsförebyggande rådet nya resultat om utsatthet för brott från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. Övriga resultat från NTU 2011, dvs. resultat avseende trygghet och förtroende, publiceras först i en årsbok i februari 2012.

NTU är en frågeundersökning om brott och trygghet och ett viktigt komplement till anmälningsstatstiken för att bedöma brottsligheten. NTU har genomförts sedan 2005 och avseende utsatthet för brott finns nu uppgifter fram till och med 2010.

Ungefär var fjärde person uppger att de har utsatts för brott under förra året. Utifrån uppgifterna i NTU finns det dock inget som tyder på att brottsligheten skulle ha ökat sedan 2005. Siffrorna är genomgående stabila och i vissa fall till och med minskande. Andelen personer som uppger att de har utsatts för brott av något slag minskade år 2010 exempelvis återigen något enligt NTU. Två brottskategorier som visar på nedåtgående trender är utsatthet för trakasserier och bilrelaterade brott. Brott som misshandel, sexualbrott och personrån ligger däremot på samma nivå som för fem år sedan.

NTU visar att en stor del av alla brott inte anmäls till polisen, för exempelvis misshandel handlar det om mer än 60 procent av brotten. Den senaste undersökningen visar dock vissa tendenser till en positiv trend där allt fler av de brotts som begås anmäls.

NTU visar att utsattheten för brott är ojämnt fördelad i befolkningen. Ungefär en procent av befolkningen drabbas enligt NTU av hälften av brottsligheten eftersom de drabbas vid upprepade tillfällen. Yngre är överlag mer drabbade än äldre.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy