Skip to main content

Skånepolisen fokuserar på de kriminella

Blogginlägg   •   Nov 07, 2011 15:54 CET

Polismyndigheten i Skåne satsar nu på en ny arbetsmetod för att komma åt stadens gängkriminella. Med hjälp av en särskild ”fokus-lista” ska polisen på ett mer systematiskt sätt rikta insatserna mot de kriminella. Målet är att göra Malmö till Sveriges tryggaste storstad.

En viktig ingrediens i arbetet är en strukturerad samverkan med bland annat Kronofogden, Skatteverket och Malmö stad med inriktning på att beslagta värdeföremål. Satsningen är tänkt att pågå i tre år.

Bortsett från att metoden med att punktmarkera vissa individer kan vara olaglig finns även andra tveksamheter med Malmöpolisens nya arbetssätt. Det handlar bland annat om att försöka hitta ny medicin istället för att pröva högre dos av samma medicin. Istället för att återigen fokusera på att identifiera och gripa den lilla kärnan av mycket brottsbenägna individer i Malmö, skulle en ny medicin/arbetssätt i stället vara att fokusera resurserna till den lilla grupp individer och objekt som drabbas av en oproportionerlig andel av alla brott. Kunskapen om så kallad upprepad utsatthet för brott visar att många av de som utsatts för bilbrott, misshandel och bostadsinbrott drabbas igen i anslutning till det ursprungliga brottet.

En annan åtgärd för att öka tryggheten i Malmö är att säkerställa att alla brott utreds. Det om något visar att polisen tar allmänheten på allvar samtidigt som det skapar förutsättningar att förebygga nya brott.

Slutligen är det viktigt att fokusera på att få ”vanliga” människor att våga använda sin stad mycket och ofta. Det görs bland annat genom att skapa trygga mötesplatser där olika individer kan träffas och umgås på ett naturligt sätt. Till detta hör även att skapa trygga rörelsemönster som gör att människor vågar och vill röra sig mellan olika delar av staden. Den kanske viktigaste variabeln här är kollektivtrafiken och då inte bara på stationer/busshållplatser och på färdmedlet utan också till och från stationer. 

Givetvis är det viktigt att fokusera resurser på de individer som är grovt kriminella men vi menar att om tryggheten ska ökas för allmänheten krävs andra tillvägagångssätt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy