Skip to main content

Södertälje, Quick och rättsröta

Blogginlägg   •   Aug 06, 2012 11:11 CEST

Rötmånaden har precis börjat, och det gäller att hålla extra koll på livsmedel. Botemedlet är att snabbt ställa tillbaka kylvaror och slänga gammal mat. Men hur hanterar vi den rättsröta som nu rullas upp i media där den organiserade brottslighen tillåtits ta över en stad, Södertälje, med nästan 100 000 invånare och där försvarsadvokat, åklagare och experter gjort gemensam sak för att fälla Thomas Quick?

Det är olika typer av händelser och skeenden men ändå samma problematik i botten. Det handlar om ett rättsväsende som inte håller måttet. Ett rättsväsende där det finns påtagliga brister när det gäller ledning och styrdning, men också en tradition av att inte följa upp och utvärdera fattade beslut, något som Dan Hansén och Ahn-Za Hagström förtjänstfullt har beskrivit konsekvenserna av i boken I krisen prövas ordningsmakten: sex fallstudier av extraordinära händelser där det svenska rättssamhället har satts på prov (Jure förlag).

Rättsväsendets agerande i samband med utredningen av Thomas Quick föreslås nu utredas av en särskild kommission (se DN den 6/8). Det är mycket viktigt att rättsskandelen kring Thomas Quick utreds och lärdomar dras för framtiden. På samma sätt är det nödvändigt att ställa sig frågan hur det kommer sig att den organiserade brottsligheten tilläts "ta över" Södertälje.

I Södertälje talas nu om att blicka framåt och se till att detta inte upprepas igen. I själva verket måste man blicka bakåt och ställa sig frågan vilka personer som var ansvariga för att det kunde bli som det blev. I det svenska konsensussamhället finns dock en stark motvilja mot att blicka bakåt och finna förklaringar till felaktiga beslut i statsaparaten. Detta i förening med att rättssamhället saknar krav och mått på kvalitet och certifiering gör att samma misstag ofta upprepas igen.

Istället för de vanliga kraven på lite mer utbildning, ökade resurser och tydligare riktlinjer är svaret för att inte göra om samma misstag att utkräva ansvar på individnivå. Det handlar om accountability, dvs. ansvarsutkrävande!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy