Skip to main content

Studieresa till Amsterdam 22-25/9

Blogginlägg   •   Jul 15, 2013 09:00 CEST

För att ta del av erfarenheterna från de senaste årens brottsförebyggande arbete i Holland bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en studieresa till Amsterdam. Studieresan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar på temat trygghet och säkerhet.

Holland har under många år varit ett framgångsrikt land när det gäller brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete. Ansvariga myndigheter och kommunala aktörer har visat på stor initiativförmåga och idérikedom när de har utvecklat det brottsförebyggande arbetet. Bland annat har ett system för att certifiera bostäder och bostadsområden införts. Efter införandet av systemet har antalet bostadsinbrott minskat med cirka 50 procent i hela Holland. I nybyggda områden sker 90 procent färre bostadsinbrott jämfört med liknande områden.

Detta är bara ett exempel på det framgångsrika brottsförebyggande arbete som bedrivits under senare år i Holland och resulterat i att de har en nedåtgående trend vad gäller antalet anmälda brott.

Även när det gäller samverkan mellan näringslivet, kommunala aktörer och polisen är Holland ett framgångsland. För att studera hur man i Holland hanterar samverkansfrågor kommer vi bland annat besöka Inrikesdepartementet och forskningsbyrån DSP-groep vilka arbetar med samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Under studieresan besöker vi också forskaren Akkelies van Nes som under många år studerat och arbetat med lokal säkerhetsplanering och lokalt brottsförebyggande arbete. Vi träffar även lokala representanter från stadsförvaltningen och från polisen i Amsterdam som kommer berätta mer om deras brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Under studieresan kommer bl.a. följande ämnen att diskuteras:

  • Erfarenheter från brottsförebyggande arbete i staden Amsterdam
  • Brottsförebyggande byggelseplanering, CPTED i praktiken
  • Trygghet i bostadsområden
  • Offentlig/privat samverkan när det gäller trygghetsfrågor
  • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet
  • Stöd till brottsdrabbade

Studieresans målgrupp är politiker, kommunala säkerhetschefer, planerare, polisanställda, brottsförebyggande koordinatorer m.fl. aktörer.

Ansvariga för studieresan är kriminologen och f.d. polisen Magnus Lindgren samt urbanvetaren Thomas Ahlskog. Magnus har arbetat med trygghetsfrågor i teori och praktik i cirka 20 år. Thomas är författare till rapporten Trygghet i boende och har arbetat tillsammans med några av de ledande bostadsbolagen i Sverige.

Studieresan kostar 15 900 kronor (exkl. moms). I priset ingår följande:

·  Resa Stockholm – Amsterdam med KLM t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
·  All transfer
·  Tre nätter i enkelrum på mellanklasshotell (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
·  Reseledare
·  Studiebesök enligt program
·  Två luncher och två middagar (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
·  Erfarenhetsutbyte
·  Dokumentation från resan

För mer information, detaljeratprogram och/eller eventuella frågor kontakta Thomas Ahlskog på telefon 08-29 20 00 eller via e-post thomas.ahlskog@tryggaresverige.org.

Vänliga hälsningar,

Karl-Åke Pettersson
Ordförande

karl-ake.pettersson@tryggaresverige.org
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy