Skip to main content

Utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete

Blogginlägg   •   Aug 12, 2013 09:55 CEST

Den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige tar nu initiativ till en utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå ur både ett teoretiskt och praktiskt avseende. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med brottsförebyggande frågor på kommunal nivå.

Grunderna för det kommunala brottsförebyggande arbetet togs fram genom Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA). Efter KBA fick Brottsförebyggande rådet (Brå) ta över och drev under många år utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet.

Många lokala brottsförebyggande råd upplever emellertid att stödet har minskat. Under de gångna åren har Stiftelsen Tryggare Sverige därför, på uppmaning av ett flertal erfarna brottsförebyggare från hela Sverige, arrangerat nätverksträffar för personer med ett brottsförebyggande uppdrag.

En kartläggning av det brottsförebyggande arbetet i landets kommuner visar dessutom att det i många fall saknas förutsättningar för att bedriva ett professionellt arbete. Orsakerna är bland annat att polisen inte är närvarande i lokalsamhället samt att många kommuner inte prioriterar frågan, vilket är särskilt allvarligt mot bakgrund av polisens förestående centralisering. Av kartläggningen framgår också att många av de lokala brottsförebyggarna är förhållandevis nya i sin roll och i vissa fall saknar kunskap om förutsättningarna för att minska brottsligheten och öka tryggheten på lokal nivå.

För att möta detta behov har vi nu, i dialog med några av Sveriges mest erfarna brottsförebyggare, tagit fram en utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå, både ur teoretiskt och praktiskt avseende (se bifogad kursplan).

Utbildningen riktar sig till personer med ett brottsförebyggande uppdrag, i första hand lokala brottsförebyggare (motsvarande). Utbildningen riktar sig även till skolpersonal, polisanställda, säkerhetschefer, politiker, samhällsplanerare, anställda vid bostadsbolag, sjukvårdspersonal och andra med ett specifikt brottsförebyggande uppdrag på lokal nivå.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i befintliga problem och tanken är att deltagarna ska få hjälp att strukturera utmaningar och lösningar samt få praktiska tips och råd för hur olika typer av brott kan förebyggas, bland annat genom att konkreta exempel presenteras och diskuteras. Utbildningen omfattar sammanlagt 12 dagar (varav sex lärarledda) och löper över 20 veckor, vilket ger deltagarna möjlighet att reflektera kring och fördjupa sig i de frågor som diskuteras på utbildningen.

Om du vill veta mer eller anmäla dig till utbildningen kontakta Thomas Ahlskog på telefon 08-29 20 00 eller via e-post thomas.ahlskog@tryggaresverige.org.

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Nyhetsportalen: nyheter.tryggaresverige.org
App: http://brottsofferappen.org/

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera