Skip to main content

Glad Påsk och inbjudan till debattkväll no 100 (jubileum!)

Nyhet   •   Apr 18, 2019 09:23 CEST

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 100 på Pressklubben i Stockholm den 6 maj. Under debattkvällen försöker vi sammanfatta erfarenheterna från de gångna tio åren och blicka framåt; vad har hänt och hur ser situationen ut för brottsdrabbade i Sverige? Vad kan vi förvänta oss av framtiden när det gäller samhällets stöd till denna utsatta grupp?

Brottsdrabbades situation har uppmärk­sam­mats i allt större ut­sträck­ning under de senaste decen­nier­na. Det gäller såväl inom kriminal­poli­tik och forsk­ning som i sam­hället i övrigt. Detta har bidragit till att det runt om i Sverige på­går en mängd verk­sam­heter och forsk­ning med brottsdrabbade i fokus. Stora insatser görs av kvinno- och brottsofferjourer och andra ideella organi­sa­tioner och vissa kommuner har så smått börjat ta sitt an­svar för brotts­drabbade i all­män­het, och ut­satta kvinnor i syn­ner­het. På natio­nell nivå finns Brottsoffermyndigheten och Nationellt centrum för kvinnofrid som båda är betyd­else­fulla för den viktimo­logiska forsk­ning­en.

Dessa aktörer ut­för stora och viktiga in­satser inom ram­en för sina upp­drag, men efter­hand har det blivit tyd­ligt att det också be­hövs ett nation­ellt forum där forskare, studen­ter, yrkes­verk­samma och andra som är enga­ger­ade när det gäller brotts­drabb­ade kan mötas för att ut­byta idéer, tankar och erfar­en­heter.

Genom Viktimologiskt Nätverk har Stiftelsen Tryggare Sverige, utan en krona i bidrag från stat eller kommun, under drygt tio år försökt att skapa ett forum där olika aktörer kan mötas och utbyta erfarenheter med brotts­drabb­ade i fokus. Nu bjuder vi in till debattkväll no 100 för att sammanfatta och blicka framåt.

Tid: Måndag 6 maj, klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: jacob.amtvall@tryggaresverige.org

Först till kvarn!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.