Skip to main content

Tryggare Sverige ser över trygghetsarbetet i Norrtälje kommun

Nyhet   •   Feb 22, 2016 11:19 CET

Stiftelsen Tryggare Sverige har fått i uppdrag av Norrtälje kommun att genomföra en genomlysning av hur det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet i Norrtälje kommun bedrivs och skulle kunna utvecklas.

Norrtälje kommun har ambitionen att gå från tryggaste kommunen i Stockholms län till Sveriges tryggaste kommun. En förutsättning för detta är ett väl utvecklat brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete.

- Norrtälje kommun bedriver redan i dag ett aktivt trygghetsskapande arbete. Nu tar vi med Stiftelsen Tryggare Sveriges hjälp nästa steg, säger chefen för Trygg i Norrtälje Marita Bertilsson.

För att kartlägga hur arbetet bedrivs i dagsläget samt för att föreslå åtgärder för att ytterligare utveckla verksamheten har den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige fått ett uppdrag att genomföra en översyn av Norrtälje kommuns brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete.

- Under de senaste åren har vi hjälpt fler kommuner att utveckla verksamheten med frågor som rör brottsförebyggande arbete och stöd till brottsdrabbade. Vi är glada över att ha fått Norrtälje kommuns förtroende att bistå i arbete med att göra Norrtälje till Sveriges tryggaste kommun, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy