Skip to main content

Vanligt med våld och hot mot förtroendevalda - ny rapport

Nyhet   •   Maj 15, 2014 14:40 CEST

En av fem politiker utsattes under 2012 för brott eller liknande incidenter i samband med sitt förtroendeuppdrag. Det vanligaste är hot eller påhopp i sociala medier. Det visar en ny kartläggningen som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.

Till det kommer en färsk kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Justitiedepartementet och SKL som visar att många kommuner och landsting saknar beredskap för att såväl förebygga som hantera våld och hot mot förtroendevalda.

Mot bakgrund av detta har Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning med fokus på förtroendevalda samt utarbetat en modell för att förebygga och hantera våld och hot mot förtroendevalda.

I dagsläget har ett stort antal kommuner (t.ex. Stockholm, Göteborg, Tierp, Nynäshamn etc.) tagit hjälp av Tryggare Sverige för att utveckla sitt arbete med frågor som rör våld och hot mot förtroendevalda.

Viktiga frågor i detta sammanhang handlar om att tydliggöra vad som avses med olaga hot, ofredande, olaga förföljelse etc. samt hur man ska agera i hotfulla situationer.

För mer information om webbutbildningen och modellen för att förebygga respektive hantera våld och hot mot förtroendevalda kontakta personsäkerhetsexperten Peter Strandell eller kriminologen Johanna Nivala på telefon 08-29 20 00.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy