Skip to main content

Centrum för Situationell Brottsprevention - ny satsning för att minska brottsligheten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 07:24 CEST

Det finns ett stort behov av att stärka och utveckla det brottsförebyggande arbetet i landets 290 kommuner. Därför presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige idag en ny verksamhet vid namn "Centrum för Situationell Brottsprevention" med syfte att finna nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer inom det brottsförebyggande området. I detta arbete har bl.a. säkerhets-, teknik- och bostadsföretag en viktig roll.

Under många år har det i Sverige funnits en föreställning att det enda sättet att minska brottsligheten är att göra människor mindre motiverade att begå brott. Åtgärderna har i stor utsträckning handlat om så kallad social prevention i form av tidiga insatser för barn och unga för att på så sätt påverka de förhållanden som har betydelse för individens benägenhet att begå brott.

Den sociala preventionen har emellertid fått allt mindre förutsättningar att lyckas; skolan dras med stora problem, vissa hamnar tidigt i ett utanförskap och ytterligare andra kommer till Sverige först i vuxen ålder, den allmänna värnplikten är avskaffad etc.

- Socialt arbete är självklart viktigt, men för att minska brottsligheten måste den traditionella sociala preventionen kompletteras med situationella lösningar, menar generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Tankarna bakom situationell brottsprevention är att brott är ett resultat av interaktionen mellan motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Utifrån detta perspektiv handlar brottsförebyggande arbete därför om att minska sannolikheten för att ett brott ska begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra.

- Exempel på situationella åtgärder är olika tekniska lösningar för att göra stöldbegärliga objekt mindre tillgängliga och attraktiva, t.ex. genom lås, larm, kameror och DNA-märkning. Andra exempel på situationella åtgärder är att öka den formella och informella sociala kontrollen, t.ex. genom åtgärder i den fysiska miljön, säger forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Arbetet vid Centrum för Situationell Brottsprevention leds av forskaren och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard. En viktig del av arbetet handlar om att identifiera tillfälligheter för brott och arbetar hårdare med att åtgärda dessa, t.ex. inom ramen för konceptet BoTryggt2030 som rör den fysiska utformningen av bostadsområden, bostäder och offentliga rum.

Ytterligare information
Cornelis Uittenbogaard
Stiftelsen Tryggare Sverige
Telefon: 08-29 20 00
E-post: cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org 

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy