Skip to main content

Fler brott mot kvinnor i nära relation anmäls, men få brott klaras upp

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 07:41 CET

Endast två av tio anmälningar om misshandel mot kvinnor i nära relation klaras upp och det är stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. Det framgår av en rapport från den oberoende tankesmedjan stiftelsen Tryggare Sverige som diskuteras i dag vid ett seminarium under Nationella Brottsofferveckan 2016.

Under de senaste fem åren har antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer ökat i Sverige. År 2010 gjordes ca 12 400 år anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt ca 13 600 anmälningar. Vi ser alltså en ökning med tio procent under perioden.

Samtidigt fortsätter personuppklaringen att vara låg. Av de sammanlagt 64 000 anmälningar som gjordes under åren 2010-2014 klarades endast 12 800 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet, vilken motsvarar en personuppklaring på 20 procent.

- Denna siffra är låg och borde kunna förbättras högst väsentligt, säger Peter Strandell, personsäkerhetsexpert Stiftelsen Tryggare Sverige.

Resultaten visar också på stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. I Kronoberg är personuppklaringen under den aktuella perioden 34 procent, medan den i Örebro endast är 15 procent. Detta innebär att dubbelt så många av de kvinnor som har anmält att de utsatts för misshandel i nära relation i Kronoberg jämfört med Örebro har fått upprättelse i form av att gärningspersonen har ställts till svars.

- För att kunna förbättra arbetet med frågor som rör misshandel mot kvinnor i nära relationer är det helt nödvändigt att en gång för alla klara ut vilken förmåga som polis, åklagare och socialtjänst måste ha inom detta viktiga område, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Rapportens siffror i korthet:

  • Av de sammanlagt ca 64 000 brott som anmäldes under perioden 2010-2014 klarades endast ca 12 800 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på endast 20 procent.
  • Det finns stora geografiska skillnader. I Kronoberg var personuppklaringsprocenten under den aktuella perioden 34 procent, medan den i Örebro var endast 15 procent.
  • I snitt inkommer ca 37 anmälningar om misshandel mot kvinnor i nära relation i Sverige varje dag. År 2010 gjordes 12 422 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 13 655 anmälningar. Vi ser alltså en ökning med tio procent under perioden. 
  • De personuppklarade misshandelsbrotten mot kvinnor i nära relation har samtidigt minskat från cirka 22 procent år 2010 till 16 procent år 2014.
  • För att kunna utreda dessa brott och säkerställa att de drabbade får hjälp, stöd och skydd krävs att polis, åklagare och socialtjänst har förmåga i form av bland annat resurser. För polisens vidkommande krävs åtminstone 350 årsarbetskrafter för att utreda brotten samt 55 årsarbetskrafter för att hantera personsäkerhets- och brottsofferarbetet. Till detta kommer ett behov av åklagare motsvarande 80 årsarbetskrafter och 680 årsarbetskrafter inom socialtjänsten.

För att diskutera dessa frågor bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till ett seminarium under Nationella Brottsofferveckan 2016 på Norra Latin i Stockholm. Medverkar gör professor Gun Heimer (NCK), vice ordförande Beatrice Unander-Scharin (Roks), jur.kand. Sanna Bergenheim (UN Women nationell kommitté Sverige), utvecklingsledare Juno Blom (Länsstyrelsen Östergötland) och personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Tryggare Sverige).

Tid: Torsdagen 18 februari, klockan 13.00-15.00
Plats: Norra Latin, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Jonas Lindberg via e-post: info@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00
Mer information: Se utförligt program: http://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/program-nationella-brottsofferveckan-2016-52404

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy