Skip to main content

Frukostseminarium om dödligt våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:06 CET

I anslutning till Internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige och 4C Strategies in till ett frukostseminarium om dödligt våld mot kvinnor.

Bakgrunden är en ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige som visar att många fall av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång som inträffade 2010-2011 hade kunnat förhindras.

Denna typ av brott är alltså inget olösligt problem. I hälften av de fall som granskats fanns det förutsättningar för ett mer professionellt agerande från olika aktörers sida, vilket ytterst hade kunna förhindrat att kvinnorna blev dödade.

Vid frukostseminariet diskuteras framgångsfaktorer i arbetet mot dödligt våld mot kvinnor.

Tid: Fredag 8 mars, kl 08:00 – 09:00 (frukost serveras från 07:30).
Plats: 4C Strategies, Sveavägen 13, 13 våningen (Hötorgsskrapa 2).
Medverkande: Magnus Lindgren, fil.dr. i psykologi, Stiftelsen Tryggare Sverige och Susanne Namaani, verksamhetschef på Somaya kvinno- och tjejjour
Anmälan: Snarast till info@tryggaresverige.org

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

För att dra lärdom av eventuella misstag och därigenom utveckla arbetet mot brott i nära relationer har Stiftelsen Tryggare Sverige tillsatt en expertgrupp som kommer att gå genom varje enskilt fall av dödligt våld i nära relation. Den föreliggande kartlägg­ningen är en del i detta arbete.

Expertgruppen består av socionomen Inger Olsson (Uppsala kommun), ordföranden Angela Beausang (Roks), f.d. kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson, f.d. kriminalkommissarien Christer Nyberg, advokaten och målsägandebiträdet Eva Kornhall och vårdadministratören Sören Sanz (Södersjukhuset). Stiftelsen Tryggare Sverige representeras av juristen och f.d. polischefen Karl-Åke Pettersson, forskaren Magnus Lindgren, säkerhetssamordnaren Christina Strandberg samt leg. psykologen och personsäkerhetsexperten Peter Strandell, som tillika är samordnare för uppdraget.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy