Skip to main content

Inbjudan till debatt om idrottsrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2013 12:06 CET

Idrott och våld – två företeelser som inte hör hemma i samma mening. Trots detta förekommer våld, hot och trakasserier inom idrotten, på olika nivåer och i olika uttryck.

Problemen är flerdimensionella. Dels handlar det om våld och hot i arbetslivet – mot spelare, domare, sportchefer m.fl. som på grund av sin yrkesroll blir utsatta för olika typer av brott. Dels handlar det om allmänheten som utsätts då de närvarar vid olika idrottsevenemang. Dessutom finns det firmor/falanger som utövar våld på ett systematiskt vis, ibland i samband med en match, ibland inte.

Hur stora är problemen i Sverige och, framför allt, vad kan vi göra åt dem?

Vid debattkvällen presenterar doktoranden Thomas Ahlskog en kartläggning av idrottsrelaterat våld som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört på uppdrag av Kulturdepartementet. Målgruppen för kartläggningen är spelare, ledare, förtroendevalda samt domare i de två högsta divisionerna inom ishockeyn och fotbollen i Sverige.

Vid debattkvällen medverkar även idrottsvåldsutredaren Björn Eriksson och sekreteraren Stefan Dellså som redovisar sina förslag för att komma till rätta med våld, hot och trakasserier inom idrotten.

Tid: Måndag 25 mars, klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Johanna Nivala via e-post johanna.nivala@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00
Sista anmälningsdag: Onsdagen den 20 mars

Varmt välkommen!

Johanna Nivala
Sammankallande

Stiftelsen Tryggare Sverige 
Crafoords väg 14 
Box 45407 
104 31 Stockholm 
Telefon: 08-29 20 00 
Hemsida: www.tryggaresverige.org 
Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org


Följ oss på Twitter: @TryggareSverige


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera