Skip to main content

Inför en ”lex-Carla” med krav på obligatoriskt anhållande vid brott i nära relation

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 12:39 CET

I morgon tisdag är det ettårsdagen av mordet på Carla Saado i Huskvarna. I samband med detta föreslår den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige att det införs en ”lex-Carla”, med krav på ett obligatoriskt anhållande vid brott i nära relation.

Den 29 november 2010, mördades den då 31-åriga Carla Saado av sin f.d. man i Huskvarna. Kvällen före mordet gjorde Carla en anmälan om olaga hot (dödshot). Hon berättade även för polisen att hon utsatts för upprepad misshandel under äktenskapet. 

- Trots dessa uppgifter valde jouråklagaren av okänd anledning att inte anhålla mannen, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Den övergripande frågan som måste besvaras är emellertid hur det kan komma sig att polisen underlät att vidta akuta hjälp-, stöd- och skyddsåtgärder, särskilt då jouråklagaren fattade beslut om att inte frihetsberöva den misstänkte. Detta gäller utifrån den hotbild som förelåg mot Carla (aktuellt dödshot och tidigare våldsbrottslighet), mot barnen (aktuellt dödshot och misshandel) och mot föräldrarna (aktuellt dödshot). Till detta kommer uppgifter om innehav av illegalt skjutvapen.

- Eftersom den självklara och av många förväntande reaktionen från samhällets sida uteblivit, anmäler vi nu polisens och åklagarens agerande till JO, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Under de senaste åren har det uppmärksammats stora brister när gäller skyddet av hotade personer. Det handlar bland annat om att polisens ”brottsofferarbete” bedrivs i projektform och bygger på eldsjälar, om att framtagna tjänsteföreskrifter inte följs samt om att de resursförstärkningar och omfattande utbildningsinsatser som gjorts inte har resulterat i några större praktiska förändringar.

- Detta kan inte få fortsätta! Som ett led i att tvinga polis och åklagare att ta denna typ av brott på allvar kräver vi att lagstiftaren inför ett obligatoriskt anhållande vid brott i nära relation - en ”lex Carla”, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy