Skip to main content

Morden i Ljungsbro hade kunnat förhindrats

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 09:50 CET

För några dagar sedan dödades en ung pojke och en kvinna i Ljungsbro, Linköping. Nu framkommer uppgifter om att den misstänkte gärningspersonen begått upprepade våldsbrott samt att han, bara under föregående år, gjort sig skyldig till ca 150 överträdelser av kontaktförbud mot sin f.d. sambo och familj. Vi har kartlagt lagen om kontaktförbud och konstaterat stora brister i tillämpningen.

Lagen om kontakförbud (tidigare besöksförbud) tillkom år 1988 som ett led i arbetet med att stärka skyddet främst för kvinnor som utsatts för brott av en person de tidigare haft en relation med.

- Vi har upprepade gånger kartlagt hur lagen om kontaktförbud fungerar och tyvärr kunnat konstaterat flera problem. Det handlar bland annat om att det är stora skillnader vad gäller utfärdade kontaktförbud mellan de 32 allmänna åklagarkammarna, vilket innebär att det är ett geografiskt lotteri om man får ett kontaktförbud eller inte. Samtidigt ser vi att det inte alltid blir några konsekvenser vid överträdelser av kontaktförbud, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell Stiftelsen Tryggare Sverige.

Vid åklagarkammaren i Karlskrona beviljas exempelvis 53 procent av ansökningarna om kontaktförbud, medan motsvarande siffra för den nu aktuella åklagarkammaren i Linköping är 30 procent (se aktuell statistik för Sveriges samtliga åklagarkammare: http://www.mynewsdesk.com/se/stiftelsen-tryggare-sverige/documents/utfaerdade-kontaktfoerbud-12-10-01-13-05-31-28445).

- Även om ett kontaktförbud inte är ett heltäckande skydd för den drabbade kan det innebär skillnaden mellan liv och död. Utfärdandet av ett kontaktförbud har ett viktigt signalvärde till den drabbade om att samhället tar hot, olaga förföljelse etc. på allvar, samtidigt som det är en tydlig signal till gärningspersonen att samhället ser allvarligt på de beteenden som ligger till grund för kontaktförbudet. Det är därför frustrerande att vi inte ser någon förbättring. Samtidigt måste självklart överträdelser av kontaktförbud beivras, menar Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Dessutom visar en ny undersökning av polisanmälda fall av dödligt våld i Sverige att en stor del av fallen hade kunnat förhindrats.

- Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett annorlunda och mer professionellt agerande från olika aktörers sida (t.ex. från polis och åklagare vid överträdelser av kontaktförbud), vilket ytterst hade kunnat förhindrat det inträffade, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Se även vår rapport om dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stiftelsen-tryggare-sverige/document/view/doedligt-vaald-mot-kvinnor-24955 …

För mer information om rapporten om kontaktförbud respektive dödligt våld mot kvinnor kontakta personsäkerhetsexperten Peter Strandell, 08-29 20 00 eller generalsekreteraren Magnus Lindgren, 070-510 29 84.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy