Skip to main content

Ny de facto standard för trygghet i boende - BoTryggt2030

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 07:33 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige tar över ansvaret för förvaltning och utveckling av konceptet BoTryggt från Polisen. Konceptet handlar om, att utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i bostäder och bostadsområden genom det fysiska rummets utformning.

- Tillsammans med forskare, arkitekter och fastighets- och säkerhetsföretag m.fl. aktörer inleder vi nu ett arbete där allt material i handböcker och checklistor och på hemsidan etc. kommer att granskas, moderniseras och utvecklas, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Tryggare Sverige.

Målet är att under 2017 presentera visionsarbetet BoTryggt2030 med en ny uppdaterad de facto standard inom området med utgångspunkt i tankarna om situationell brottsprevention och CPTED.

- Materialet riktar sig till politiker, stadsplanerare, arkitekter, byggföretag, poliser, fastighetsföretag och andra som på olika sätt arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor, säger Cornelis Uittenbogaard Tryggare Sverige.

Arbetet leds av forskaren och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige) tillsammans med en styrgrupp bestående av internationella och nationella experter. 

Bygg tryggt - Bo tryggt
I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många av storstädernas miljonprogramområden.

Enligt prognoser från Boverket finns det under de kommande åren behov av minst en halv miljon nya bostäder. Det innebär att det är viktigt att inte begå samma eller nya misstag och återigen bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer. Säkerhets- och trygghetsfrågorna måste därför vara en naturlig del i byggprocessen.

Läs mer om BoTryggt2030.

Ytterligare information
Cornelis Uittenbogaard
Stiftelsen Tryggare Sverige
Telefon: 08-29 20 00
E-post: cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org 

Anders Rydberg
Polisen
Telefon: 010-56 366 26
E-post: anders.rydberg@polisen.se

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.