Skip to main content

Ny studie: Socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade - fritt valt arbete?

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2015 07:32 CEST

Under våren har socialtjänsten varit föremål för omfattande kritik. Bakgrunden är bland annat agerandet i samband med åttaåriga Yaras död i Karlskrona i april 2014. En ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige visar bland annat att kulturen inom socialtjänsten gör att socialarbetare inte alltid ser brottsdrabbade som en målgrupp för socialtjänsten, vilket medför att många blir utan hjälp och stöd.

Av Socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den som utsatts för brott får hjälp och stöd. En rad undersökningar visar dock att socialtjänsten har haft svårt att utforma verksamheten i enlighet med statsmakternas intentioner och få genomslag för prioriteringarna i det vardagliga arbetet. Det förefaller således finnas ett glapp mellan teori och praktik.

Men vad beror dessa svårigheter på? Handlar det om att personalen inte gillar besluten, att man inte har tid att verkställa dem eller att man kanske varken kan eller förstår uppgiften?

En ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige tyder på att socialtjänsten i stor utsträckning saknar den organisation samt de system och processer som krävs för att de ska kunna ta sitt ansvar för brottsdrabbade.

- Socialtjänstens tillkortakommanden handlar bland annat om att det finns en kultur, attityd och värdering som innebär att socialarbetare inte alltid ser brottsdrabbade som en målgrupp för socialtjänsten, vilket gör att många blir utan hjälp och stöd, säger kriminologen Linn Wiklander Josefsson.

Resultaten indikerar också att stödet till brottsdrabbade varierar mellan landets 290 kommuner.

- Av rapporten framgår att vissa grundläggande förutsättningar för socialtjänstens verksamhet aldrig har klarats ut. Det gäller till exempel vilken förmåga i form av resurser, utbildning, kompetens, chefskap etc., som krävs för att socialtjänsten ska kunna säkerställa att personer som utsatts för brott får hjälp och stöd. Konsekvensen av detta är att stödet varierar mellan landets 290 kommuner, säger Linn Wiklander Josefsson.

Även om frågor som rör socialtjänstens ansvar för brottsdrabbade har varit på den politiska dagordningen under många år är det i stor utsträckning fortfarande slumpen som styr om den drabbade får hjälp och stöd från kommunen.

- För att förhindra tragedier likt mordet på Yara i framtiden måste socialtjänsten ta sitt uppdrag gentemot brottsdrabbade på allvar och klara ut vilken förmåga som krävs respektive vilken förmåga som finns. Annars kommer socialtjänstens ansvar för denna utsatta grupp även i framtiden vara fritt valt arbete, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Studien finns att ladda ner fritt här (pdf).

Se debattartikel utifrån rapportens huvudresultat här (pdf).

Se Socialstyrelsens Öppna jämförelser för resultat för respektive kommun; http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/brottsoffer

För mer information, kontakta:
Kriminolog Linn Wiklander Josefsson (Tryggare Sverige), 070-881 40 11
Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), 08-29 20 00

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy