Skip to main content

(O)Trygghet i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 11:41 CEST

Enligt de mål som branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska antalet resor med allmänna kommunikationer i Sverige fördubblas fram till 2020. Det förutsätter en kollektivtrafik som kännetecknas av bl.a. hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet, men också av en trafik som upplevs som trygg av resenärer och anställda.

En kartläggning från den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige visar emellertid att cirka 20 procent av de boende i storstadsområden någon gång under det senaste året avstått från att åka kollektivt på grund av att de varit otrygga. I vissa ytterstadsområden i Stockholm uppgår denna siffra till hela 30 procent.

- Ur ett större perspektiv är trygga kommunikationer ett bärande inslag i ett demokratiskt samhälle. Att inte våga gå ut eller att inte kunna resa kan till viss del jämföras med att vara frihetsberövad, säger Thomas Eriksson en av rapportens författare.

I rapporten Trygghet i kollektivtrafiken framkommer att det finns vissa grupper i samhället som är mer otrygga än andra grupper i kollektivtrafiken.

- Några sådana grupper är kvinnor, ungdomar och barn, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

En förklaring till otryggheten är bristande samverkan mellan kollektivtrafikbranschen och andra viktiga aktörer i lokalsamhället, t.ex. kommunerna, polisen och bostadsbolag. Eftersom det är den otryggaste delen av den tänkta resan som avgör om den blir av eller inte, krävs en ökad samverkan.

- På kommunalnivå måste frågor om trygghet i kollektivtrafiken bli en naturlig del av det trygghetsskapande arbetet och så är det tyvärr inte idag, säger Thomas Eriksson.

För att öka tryggheten i kollektivtrafiken föreslår Stiftelsen Tryggare Sverige följande åtgärder:

• Tillsätt en nationell samordnare för att motverka brott i och i anslutning till kollektivtrafiken.
• Utveckla de lokala samverkansavtalen mellan polis och kommun till att även omfatta kollektivtrafiken.
• Säkerställ att resenärer som drabbas av brott för adekvat hjälp, stöd och skydd.

Rapporten presenteras tisdagen den 3 juli kl.9.30.10.30 på Ulmanns paviljong, Hamnplan i Visby. Seminariet direktsänds på http://tryggaresverige.org/almedalen.

Medverkar gör bl.a.  Thomas Eriksson (trygghetsexpert Tryggare Sverige), Peter Köhler (marknadschef Securitas), Charlotte Rosengren Edgren (Svensk Kollektivtrafik), Carl-Johan Sjöberg (trafikdirektör Jönköpings länstrafik), Christer G. Wennerholm (trafiklandstingsråd Stockholm, M)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.