Skip to main content

Öppenhet ger ökad trygghet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:01 CEST

Öppenhet och tydlighet är nyckelorden för att skapa trygghet. Det är huvudbudskapet när Stiftelsen Tryggare Sverige och JM i dag presenterar rapporten ”Trygghet i boende”. Åtgärdsförslagen, som sammanfattas i ett nationellt trygghetsprogram, handlar mindre om stängsel och lås och mer om trygghetsskapande åtgärder som exempelvis ljusa innergårdar, naturliga mötesplatser och tvättstugor i entréplan.

I rapporten ”Trygghet i boendet” pekar författarna på riskerna med att bygga bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten.

- Många människor känner sig otrygga i samhället idag, säger Karl-Åke Pettersson, ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige. Resultatet blir fler övervakningskameror, dubbla lås och slutna bostadsområden, så kallade gated communities, vilket är olyckligt eftersom det riskerar att leda till känslan av ökad otrygghet istället för tvärtom!

De viktigaste åtgärderna för att öka tryggheten sammanfattas i ett nationellt trygghetsprogram och handlar om den rumsliga utformningen av städer, bostadsområden och byggnader. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har JM redan börjat tillämpa delar av trygghetsprogrammet.

- Här har vi genomfört en analys baserat på JMs trygghetsprogram med tydliga checklistor för de åtgärder vi utför och kommer att utföra, förklarar Robert Vangstad, affärsutvecklingschef på JM. Det handlar exempelvis om att öppna upp innergårdarna så att de blir tillgängliga för fler, lysa upp mörka platser och att skapa överskådlighet – de boende ska själva kunna övervaka sitt område på ett bra sätt.

Rapporten ”Trygghet i boende”, tillsammans med det nationella trygghetsprogrammet presenterades på en konferens i Stockholm idag. Rapporten kan beställas direkt från Jure Förlag via www.jure.se.

Trygghetsprogrammet kan laddas ner från www.jm.se/nyhetsrum. Här finns även högupplösta bilder från konferensen och från bland annat Norra Djurgårdsstaden.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige, 08-555 35 290/070-510 29 84 eller rapportens författare Thomas Eriksson 08-555 35 290/070-328 62 31

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera