Skip to main content

Politikerna abdikerar till förmån för polisen

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 09:39 CEST

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera huruvida polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav som regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet (dir. 2010:75). För några månader sedan, den 30 mars 2012, presenterade den så kallade Polisorganisationskommittén betänkandet ”En sammanhållen svensk polis" (SOU 2012:13).

I betänkandet föreslår Polisorganisationskommittén bland annat att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium ombildas till en sammanhållen myndighet som leds av Rikspolischefen. Polismyndigheten ska ha ett nationellt huvudkontor och i övrigt vara geografiskt indelad i polisregioner. 

Under våren har Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med en rad experter, granskat Polisorganisationskommitténs förslag och i dag inger vi vårt remissvar till Justitiedepartementet där vi avråder från att organisera polisen i en nationell polismyndighet.

- Trots att kommittén hade ett öppet mandat att föreslå olika organisatoriska lösningar har man från början låst sig för en centraliserad polis som leds från Stockholm. Detta trots att det saknas analyser och resonemang som kommer fram till just detta, säger Karl-Åke Pettersson, ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige och f.d. polischef.

Oavsett välvilliga skrivningar i betänkandet om vikten av att polisen ska samverka med kommunerna, kan vi inte se några faktiska påverkansmöjligheter eller direkta veton som kommunerna kan använda sig av om de inte är nöjda med den statliga polisen.

- Detta är inte tillfredsställande i en rättsstat; allt vackert tal om ”att tala med varandra”, ”att vi kommer alltid överens”, ”vi har att göra med vuxna och förnuftiga personer” etc. är av intet värde den dag det blir kamp om polisresurserna. Att tro något annat är både okunnigt, naivt och farligt, framhåller Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Polisen är som myndighet erfarenhetsmässigt mycket svår att styra. Detta får emellertid inte innebära att staten ger upp och överlämnar i princip hela makten över landets inre försvar till en ensam myndighetschef.

- Vår uppfattning är att regeringen inom detta område måste tvingas ta mer politiskt ansvar för verksamheten, inte mindre, menar Karl-Åke Pettersson.

För att öka polisens effektivitet med bibehållen rättssäkerheten föreslår vi bland annat följande åtgärder:

  • tillsätt en ny parlamentarisk utredning som fångar upp de synpunkter som bland annat kommer in under remissrundan. Utredningen kan övergå i en ny polisberedning som fortlöpande under ett antal år framöver försöker forma om polisen.
  • Stärk det lokala/kommunala inflytandet över polisen.
  • Utred förutsättningarna för att inrätta en helt ny brottsutredningsmyndighet
  • Behåll allmänhetens insyn i polisverksamheten genom lokala polisstyrelser
  • Stärk Rikskriminalens roll och komplettera med avdelningar (motsvarande) i Malmö och Göteborg.
  • Placera Statens Kriminaltekniska Laboratorium organisatoriskt utanför polisen som en egen myndighet.
  • Placera polisens internutredningar och inspektionsverksamheten helt utanför polisen
  • Stimulera så kallad ”public-private co-operation”, inte minst ute i kommunerna skulle detta kunna vara ett sätt att försöka öka närvaron av poliser men också av väktare och ordningsvakter. 

Kontakt:
För frågor kontakta generalsekreterare Magnus Lindgren (fil.dr., kriminolog och f.d. polis) på 08-29 20 00/070-510 29 84 eller ordförande Karl-Åke Pettersson (jur.kand. och f.d. polischef) 08-29 20 000/070-669 78 78

Tryggare Sverige en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non-govern­mental organization) som drivs i form av en allmän­nyttig stiftelse/tankesmedja av folk­rörelse­karaktär. Stiftelsen bildades år 2008 med målsättningen att för­bättra situa­­tion­en för de som drabbas av brott och för att utveckla det brottsförebyggande arbetet i vårt land.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy