Skip to main content

Regeringen kritisk mot polisen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:37 CEST

Under flera års tid har den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige riktatat skarp kritik mot polisens utredningsverksamhet, bland annat i debattboken "Vanmakt. Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet" (Jure förlag, 2010). 

I boken Vanmakt intervjuas Anders som misshandlades av sin före detta pojkvän och Karin som våldtogs av en nära vän hemma i vardagsrummet. Personerna valdes ut slumpvis efter en sökning på ”nedlagd förundersökning” i JO:s diarier under några timmar, en förmiddag i februari 2010. Inom ramen för arbetet intervjuades även många av de poliser, åklagare etc. som Anders och Karin mötte efter anmälan. Frågorna handlar bl.a. om varför Karin och Anders inte fått stöd och varför deras ärenden är nedlagda samt hur det komma sig att de trots detta redovisas som uppklarade brott. Vidare intervjuades några personer som, till skillnad från Anders och Karin, har makt att förändra vårt samhälle; justitieminister Beatrice Ask, rikspolischef Bengt Svenson m.fl.

Under arbetet mötte vi starka reaktioner; många av dem som intervjuades ville ta tillbaka allt som kunde upplevas som kritiskt. En person sa att han kommer att få sluta på sitt jobb om vi publicerar det han berättat under intervjun. Flera har skrivit egna versioner av artiklarna och skickat tillbaka. Även pressfolk som jobbar runt de intervjuade har, i vissa fall, försökt stoppa eller tona ner det som sagts. Under arbetet växte därför känslan av att vara något viktigt på spåren för varje dag.

I samband med intervjun med justitieminister Beatrice Ask framkom att hon inte såg polisens utredningsverksamhet som ett problemområde:

"Generellt sett så tror jag att det görs ett tämligen gott arbete, sen finns det flaskhalsar och så finns det utredningar som har varit mindre bra. I de flesta fall så gör polisen bra utredningar som fungerar, som leder till lagföring och som uppfyller de rimliga krav som man ska ställa."

Dagens Nyheter presenterar i dag (11/10 -12) en promemoria från statssekretraren Martin Valfridsson där han konstaterar omfattande brister i polisens utredningar (http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringskritik-mot-polisen).

Även om det har tagit två år är jag glad att justitiministern och justitiedepartementet kommit till insikt om att det finns stor brister vad gäller polisens utredningsverksamhet, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Boken "Vanmakt. Om brottsutredningar och de drabbades utsatthet" kan beställas från Jure förlag, 08-662 00 80. För frågor kontakta generalsekretrare Magnus Lindgren, 08-29 20 00/070-510 29 84.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy