Skip to main content

Stärk brottsoffers ställning - lägg ned Brottsoffermyndigheten

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 08:44 CET

Statsmakterna har under lång tid beskrivit vikten av att brottsdrabbades ställning flyttas fram. Även i ett EU-perspektiv lyfts brottsdrabbade fram på ett nytt sätt. Trots detta ser vi att det fortfarande finns stora brister i hur rättsväsendet i vårt land hanterar de som drabbas av brott. Vi redovisar därför i dag några förslag för att stärka brottsoffers ställning.

- För snart 20 år sedan inrättades Brottsoffermyndigheten för att stärka brottsoffrens rättigheter. Myndigheten har på olika sätt bidragit till att flytta fram positionerna för brottsdrabbade i Sverige. Nu är det emellertid dags att ta nästa steg för att försöka få genomslag för dessa viktiga frågor i praktiken. Vi föreslår därför att den nuvarande Brottsoffermyndigheten delas upp i två delar. Den ena delen, den som arbetar med direkt stöd till brottsdrabbade, bör överföras till Åklagarmyndigheten, medan den andra delen som hanterar Brottsofferfonden och Kunskapscentrum bör överföras till Brottsförebyggande rådet, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Med anledning av den nyligen presenterade utredningen En ny brottsskadelag (SOU 2012:26) föreslår vi också att den statliga brottskadeersättningen förskotteras så snabbt som möjligt efter själva brottshändelsen.

- Vad kan vara bättre för det allmänna rättsmedvetandet och för tilltron till systemen att den som drabbas av brott känner att myndigheterna står upp för honom eller henne på samma sätt som de står upp för en gärningsperson. Vi menar att med dagens system så blir det lätt det motsatta; det uppfattas, rätt eller fel, att gärningspersonerna prioriteras medan brottsdrabbade får vänta. Ett sådant förhållande, eller kanske ofta en sådan känsla, är mycket farlig, inte minst sett mot bakgrund av att brottsligheten blir grövre och polisen får allt större problem, säger Magnus Lindgren.

Bifogat finner ni vårt remissvar på En ny brottsskadelag (SOU 2012:26)  som vi i dag inger till Justitiedepartementet.

Magnus Lindgren är forskare och f.d. polis som tidagare bland annat arbetet vid Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy