Skip to main content

Vanligt att barn bevittnar dödligt våld - en ny kartläggning

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 15:56 CEST

I går dödades ännu en kvinna av en f.d. pojkvän inför ögonen på de gemensamma barnen. En ny kartläggning från den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige visar att detta inte är ovanligt.

Resultaten från en genomgång av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011 är nedslående.

- Många barn är närvarande när mamman dödas eller har, liksom vid gårdagens mord i Västerås, bevittnat mordet. Det finns också exempel på när barnen handgripligen försökt att förhindra det inträffadesäger personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Trots att barn ofta är närvarande vid mordtillfället uppmärksammas inte alltid barnets situation i samband med polisanmälan, vilket utöver själva traumatiseringen också bland annat innebär att barnet går miste om sina rättigheter till hjälp, stöd, ekonomisk ersättning m.m.

- Barnen beskriver att de inte blivit lyssnade till eller fått stöd efter det inträffade. I vissa fall är pappan fortfarande vårdnadshavare och sätter hinder för barnet i vardagen, till exempel genom att motsätta sig byte av skola. Detta är upprörande och måste få ett slut, menar generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

En viktig åtgärd för motverka brott i nära relationer i allmänhet och dödligt våld mot kvinnor i synnerhet handlar om att polisen, men även socialtjänsten, genomföra så kallade hot- och riskbedömningar (inklusive särskilda barnkonsekvensanalyser, för att kunna sätta in rätt åtgärder.

- I så gott som samtliga av de fall som granskats fanns riskfaktorer som hade framträtt tydligt om strukturerade hot- och riskbedömningar hade genomförts, menar personsäkerhetsexperten Peter Strandell, Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att komma till rätta med problem av det här slaget krävs bättre ledning och styrning.

Kontakt:
Generalsekreterare Magnus Lindgren 08-29 20 00/070-510 29 84
Peronsäkerhetsexpert Peter Strandell 08-29 20 00/076-340 89 99

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy