Skip to main content

Taggar

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Dokument   •   2019-06-11 15:35 CEST

Patientsäkerhetsberättelsen redovisar hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, åtgärder som vidtagits och resultat som uppnåtts. De tre viktigaste bidragen för att stärka patientsäkerheten 2018 var vårt fokus på patientsäkerhetskultur som diskuterades vid patientsäkerhetsronder, start av hygienkommitté samt stärkt säkerhet kring läkemedelsadministration genom slutenvårdsdos och e-signering.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Dokument   •   2019-06-11 15:42 CEST

​Ta del av Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse för 2018. Vi presenterar resultat inom kvalitet och produktion samt hållbarhet och ekonomi från året som har gått. Ett år då drygt 17 000 personer har fått sjukvård, rehabilitering och omsorg i våra olika verksamheter.

MEDVARO - inbjudan till seminarium 2019-05-23
Strokedagen 2018 - Inbjudan

Strokedagen 2018 - Inbjudan

Dokument   •   2018-04-26 17:28 CEST

Stockholms Sjukhem uppmärksammar strokedagen tillsammans med STROKE-föreningen i Stockholms län. Strokedagen 2018 har tema "Prevention - friskfaktorer för att undvika stroke".

Livsviktigt nummer 3 2016

Livsviktigt nummer 3 2016

Dokument   •   2016-11-07 09:48 CET

Som patient är det ofta möjligt att själv välja var man ska vårdas. Det gäller både husläkare och specialister av olika slag. Stockholms Sjukhem omfattas av vårdvalet inom de flesta verksamhetsområden. I Livsviktigt berättar vi om vårdvalet inom ASIH. Du får också möta Miia Kivipelto som har tilldelats stiftelsens donationsprofessur i geriatrik. Och läsa Bodil Jönssons krönika om tid.

Kvalitetsredovisning 2015

Kvalitetsredovisning 2015

Dokument   •   2016-06-10 10:25 CEST

Stockholms Sjukhem vill bidra med kunskap om långvarigt eller obotligt sjuka i utvecklingen av vårdens kvalitet och tillgänglighet. Kvalitetsredovisningen är ett sätt att öppet redovisa kvalitet och resultat för att bidra till denna utveckling. Patientsäkerhetsberättelsen ingår som en del av kvalitetsredovisningen, se sidorna 10-12.

Livsviktigt nummer 2 2016

Livsviktigt nummer 2 2016

Dokument   •   2016-06-10 10:21 CEST

Läs om demensutredningar vid minnesmottagningen på Brommageriatriken och möt Karin Thalén, ny sjukhusdirektör i augusti. Du kan också läsa om ett forskningsprojekt som ska motverka fysisk passivisering på vård- och omsorgsboenden. Petri Ämtö berättar om sitt arbete som fysioterapeut och Göran Stiernstedt kåserar om vikten av kontinuitet och koordinering i vården av de mest sjuka äldre.

Livsviktigt nummer 1 2016

Livsviktigt nummer 1 2016

Dokument   •   2016-03-10 10:00 CET

I tidningen Livsviktigt berättar vi om bedömningsteamet på Brommageriatriken som skapar trygghet med hembesök efter utskrivning. Du kan också läsa om rekrytering inför öppnandet av Kungsholmsgeriatriken. En av våra eHälsocoacher berättar om arbetet med att höja den digitala kompetensen inom vård och omsorg. Pia Skott från Akademiskt Centrum för Äldretandvård skriver om munhälsa och livskvalitet.

Livsviktigt nummer 3 2015

Livsviktigt nummer 3 2015

Dokument   •   2015-11-09 10:38 CET

I årets sista nummer av Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt kan du läsa om den nya geriatriska verksamhet vi öppnar i mars 2016. Temat handlar om aktiv livshjälp – hur vi arbetar för att stötta patienter och närstående för att skapa bästa möjliga livskvalitet. Du får även möta stiftelsens nya ordförande, Dag Klackenberg och professor Åke Seiger som slutar som FoUU-chef efter drygt 20 år.

Kvalitetsredovisning 2014

Kvalitetsredovisning 2014

Dokument   •   2015-06-17 15:04 CEST

Stockholms Sjukhem vill bidra med vår kunskap om långvarigt eller obotligt sjuka i utvecklingen av kvalitetsindikatorer, ersättningssystem och tillgänglighet. Kvalitetsredovisningen är ett sätt för oss att öppet och transparent redovisa kvalitet och resultat för att bidra till denna utveckling.

Inbjudan - Rundabordssamtal om robotar i vård och omsorg

Stockholms Sjukhem och Statens medicinsk-etiska råd (Smer) bjuder in till ett rundabordssamtal utifrån aktuella frågeställningar om robotar och ny teknologi i vård och omsorg. Rundabordssamtalen inleds med en introduktion av robotforskaren Christian Smith från KTH. Moderator är Lisa Kirsebom.

Livsviktigt nummer 2 2015

Livsviktigt nummer 2 2015

Dokument   •   2015-06-08 19:36 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt handlar om våra satsningar på en bra studentverksamhet. Du kan läsa om Brommageriatrikens bedömningsteam som gör hembesök hos sjuka äldre. Vi berättar om ny forskning som kan bidra till att förebygga frakturer. Du får möta Kim Westmoquette som brinner för mediyoga och krönikör Christel Kvant, författare och journalist med trädgård som specialitet.

Huss symposium i palliativ vård - Inbjudan

Vårens Huss-symposium handlar om hälsofrämjande palliativ vård - är det något för Sverige? Föreläsare är Dr Bruce Rumbold, professor Carol Tishelman och med dr Olav Lindqvist.

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Strokedagen 2015 - Anhörig i nöd och lust

Dokument   •   2015-05-04 11:19 CEST

Stockholms Sjukhem uppmärksammar strokedagen den 12 maj och arrangerar tillsammans med Strokeföreningen i Stockholms län en kväll med utställning och föreläsningar. Tema för årets strokedag är anhörig och i nöd och lust.

Patientkraft i vården - Rapport från Almedalen 2014

Stockholms Sjukhem arrangerade ett seminarium om patientkraft i Almedalen. Seminariet inleddes av professor Peter Strang som talade om hur vården kan möta patienten för att stärka delaktighet. I denna rapport kan du ta del av tankar och reflektioner från några av dem som deltog: Inger Ekman, Kjell Asplund, Stina-Clara Hjulström, Fredrik Lennartsson, Annika Wåhlin och Elisabet Wennlund.

Livsviktigt nummer 1 2015

Livsviktigt nummer 1 2015

Dokument   •   2015-03-09 00:00 CET

I tidningen Livsviktigt berättar vi om vårt arbete för att stödja närstående till patienter som vårdas på Stockholms Sjukhem. Du kan också läsa om satsningen på en egen farmaceut inom ASIH. Vi berättar också om ny forskning kring sambandet mellan Parkinsons sjukdom och demens. Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna, skriver årets första krönika om idéburen vård och social omsorg.

Fysisk aktivtet och hälsa - inbjudan

Fysisk aktivtet och hälsa - inbjudan

Dokument   •   2014-11-07 16:51 CET

Husläkarmottagningen och Primärvårdsrehab vid Stockholms Sjukhem bjuder in till en öppen föreläsning om fysisk aktivitet och hälsa den 10 november. Föreläsare är Matthias Lidin, specialistsjuk-sköterska i kardiologi och doktorand vid Karolinska Institutet. Föreläsningen är öppen för alla. Varmt välkommen!

Livsviktigt nummer 3 2014

Livsviktigt nummer 3 2014

Dokument   •   2014-11-07 16:32 CET

Årets sista nummer av Livsviktigt handlar om hur vi arbetar med delaktighet. Du kan också läsa om det nya bedömningsteamet på Brommageriatriken. Husläkare Anna Morawski intervjuas om sin forskning kring diabetes. Möt även Jarek Raubo, en av Stockholms Sjukhems Silviasystrar och vår gästkrönikör Dagny Carlsson, 102 år.

DöBra Café - Inbjudan

DöBra Café - Inbjudan

Dokument   •   2014-10-09 07:30 CEST

Den 9 oktober uppmärksammar Stockholms Sjukhem World Hospice and Palliative Care Day med ett "DöBra Café" där man får tillfälle att prata om livet och döden.

Patientkraft i vården - Rapport från Almedalen 2013

Under Almedalsveckan 2013 arrangerade Stockholms Sjukhem ett välbesökt rundabordssamtal om patientkraft och hur patienters delaktighet, inflytande och integritet kan stärkas. I denna rapport kan du ta del av tankar och reflektioner från några av dem som deltog: Inger Ekman, Kjell Asplund, Ingrid Burman, Eva Nilsson Bågenholm, Sara Riggare och Elisabet Wennlund.